Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Professionele eBook

Succesvol Projectmatig werken: Deel 3

Projecten sturen

110
Taal:  Dutch
Succesvol Projectmatig Werken bestaat uit 3 delen en maakt de complexe materie en dynamiek van projecten inzichtelijk en voorziet projectleiders en hun opdrachtgevers van praktische hulpmiddelen.
Professioneel Plus abonnement gratis voor 30 dagen, daarna $8.99 per maand
Lees dit boek via onze eReader, geen advertenties in het boek
Beschrijving
Inhoud

Succesvol Projectmatig Werken bestaat uit 3 delen en maakt de complexe materie en dynamiek van projecten inzichtelijk en voorziet projectleiders en hun opdrachtgevers van praktische hulpmiddelen.

Deel 1 Aan de slag met projectmatig werken gaat over de condities die nodig zijn om Projectmatig werken in te voeren. We vergeljken Projectmatig werken met Agile en Scrum. Deel 2 Projecten Ontwikkelen gaat over de systematiek van projectmatig werken en de stappen om een weloverwogen Projectplan op te stellen. Daarna worden Projectontwikkeling, Besluitvorming en Risicoanalyse uitgewerkt. Deel 3 Projecten Sturen gaat over organisatie en leiderschap van projecten. De focus verschuift van systematiek naar rollen en vaardigheden om projecten op koers te houden en tot een goed einde te brengen. Projectorganisatie, Projectleider, Opdrachtgever en Projectteam staan hier centraal. De Toolbox bij elk deel geeft praktische hulpmiddelen zoals vragenlijsten, checklists en formats.

Over de auteur

Paul Hartman (1952) studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie in Tilburg.

In 2007 startte Paul zijn eigen adviesbureau ph advies bv op het gebied van organisatie en leiderschapsvraagstukken.

Daarvoor werkte hij aan de Universiteit Utrecht en was bij TNO Hoofd Personeels- en Organisatieontwikkeling. Vervolgens was hij ruim 16 jaar trainer, adviseur, managing partner bij Leeuwendaal advies.

Paul treedt onder meer op als sparringpartner voor bestuurders, directies en managementteams, faciliteert organisaties bij innovatie en veranderingsprocessen zoals de implementatie van projectmatig werken. Hij traint projectleiders in projectmanagement en ondersteunt professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Vanuit zijn eigen praktijkervaring weet hij als geen ander welke winst te behalen is met een helder projectdoel, een goed doordacht projectplan en effectief projectmanagement. Die ervaring vertaalt hij naar dit boek “Succesvol Projectmatig Werken“ en naar zijn activiteiten op het gebied van Strategieontwikkeling, Trainingen, Organisatieadvies, Leiderschaps- en Teamontwikkeling, Coaching, Interim- en Projectmanagement.

Over zijn inspiratie om dit boek te schrijven zegt hijzelf:

“Onlangs vertelde een kennis me dat het in zijn organisatie gebruikelijk is dat medewerkers elke vijf jaar van functie wisselen. Om toch de continuïteit te borgen, krijgt een medewerker bij zijn nieuwe aanstelling steevast de vraag wat hij in die positie wil realiseren en aan zijn opvolger en de organisatie zal nalaten: wat zijn ‘Legacy’ zal zijn”.

“Die vraag past niet alleen prima bij het gedachtegoed van het resultaatgerichte projectmatig werken, maar inspireerde mij ook om mijn 35 jaar ervaring en ‘Lessons Learned’ als leidinggevende, opdrachtgever, projectleider, beleidsmedewerker, trainer en adviseur maar eens vast te leggen”.

“Dit boek is in die afgelopen 35 jaar stap voor stap ontstaan, tijdens mijn adviesopdrachten en de talloze trainingen en invoeringstrajecten projectmatig werken. Daarbij ben ik intensief opgetrokken met mijn oud-collega Frank Kraak. Dit boek is door zijn inspirerende samenwerking en bijdragen daarom voor een belangrijk deel ook zijn ‘Legacy’.”

Paul Hartman, oktober 2015

 1. Organiseren Van Projecten 
  1. Projecten in organisaties 
  2. Bevoegdheden in een project 
  3. Duaal leiderschap 
  4. Intern Opdrachtgeverschap 
  5. De positie van de Projectleider 
  6. De rol van de projectleider 
  7. De rol van het Lijnmanagement 
  8. Verschillen in oriëntatie 
  9. Overige rollen in projecten 
  10. Rollen in Agile Projectmanagement 
 2. Projectleiderschap 
  1. De taakgebieden van de projectleider 
  2. Het domein van de projectleider 
  3. Kennis en ervaring van de projectleider 
  4. Operationeel leidinggeven 
 3. Opdrachtgeverschap 
  1. De rol van de beslisser 
  2. De rol van de middelenverstrekker 
  3. De rol van projecteigenaar 
  4. De rol van ambassadeur 
  5. De rol van stimulator 
 4. Omgevingsanalyse 
  1. Waarom een omgevingsanalyse? 
  2. Actorenanalyse 
  3. Zichtbaar maken van het krachtenveld 
 5. Sturing geven aan Projectteams 
  1. Teamontwikkeling 
  2. Ontwikkelingsfasen 
  3. Interventies in teams 
  4. Besluitvorming in Projectteams 
  5. Valkuilen bij besluitvorming: groepsdenken 
 6. Samenwerken in Projectteams 
  1. Individuele verschillen en voorkeursgedrag 
  2. Voorkeursgedrag en Projectleiderschap 
  3. Individuele verschillen en samenwerken 
Over de auteur
Drs.

Drs. Paul B.W. Hartman