Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Free Textbook

Statistisk försöksplanering och analys

0 Beoordelingen
123
Language:  Swedish
Den här boken ger en kort men ändå gedigen presentation av försöksplanering med efterföljande analys.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Beschrijving
Inhoud

Den här boken ger en kort men ändå gedigen presentation av försöksplanering med efterföljande analys. Den är avsedd att ge god förståelse för områdets olika delar, utan användning av överdriven matematisk fördjupning. Metodernas egenskaper ägnas stort utrymme. Alla planeringsmetoder kopplas till enkla statistiska analyser av deras resultat. De inriktas på konkreta och förståeliga regressionsmodeller. I exemplen används ett lättillgängligt gratisprogram. Boken behandlar planläggning och analys med eller utan blockstruktur för både vanliga mätvärden och några andra typer av data.

 1. Inledning
 2. Några grundläggande problem
  1. Enkla mätserier
  2. Enkel linjär regression
  3. En modell med krökning
  4. Randomisering
  5. Ordning och reda
 3. Faktorförsök med två nivåer
  1. Fullständiga tvånivåförsök, skattning av huvudeffekter
  2. Samspel
  3. Reducerade tvånivåförsök
  4. Fullpackade försöksplaner och översiktsförsök
 4. Enkla försöksplaner för modeller med krökningstermer
  1. Trenivåförsök
  2. Roterbara försöksplaner
About the Author

Sture Holm

Sture Holm is a retired professor of biostatistics from Göteborg University. He has been senior lecturer in mathematical statistics at Chalmers Technical University and professor in statistics at the School of Economics in Göteborg. His research on statistical methods theory is always combined with a genuine interest for applications in different fields and the education of statistics at all levels.