Statistiek Compendium

Makkelijk Leren

Beoordelingen:
( 13 )
121 pages
Taal:
 Dutch
Dit statistiek compendium bevat statistische begrippen en methoden voor eerste en tweedejaars studenten sociale, medische en economische wetenschappen...
Dit is een e-boek voor studenten
Meld je aan voor gratis toegang
Titels voor studenten zijn altijd gratis. Minder dan 15% advertenties
 
Gratis 30 dagen uitproberen
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Recente aanwinst
Over de auteur

Leo W.G. Strijbosch

Education Master of Transport and Logistics Management, Tias Business School & Tilburg University (1995)
PhD in Health Sciences, University of Maastricht, subfield: Statistics (1989)
MA in Mathematics, Eindhoven Universit...

Description
Content

Dit statistiek compendium bevat statistische begrippen en methoden voor eerste en tweedejaars studenten sociale, medische en economische wetenschappen, maar kan nadrukkelijk ook in een behoefte voorzien voor andere disciplines. Het gebruik van het compendium als een hulpmiddel naast de regulier aangeboden leerstof zal gemakkelijk kunnen leiden tot een groter inzicht in de afzonderlijke methoden en technieken en in de samenhang ervan, en tot het verbeteren van de vaardigheid om de technieken toe te passen.

1. Grondbegrippen van de kansrekening

2. Populatie; Steekproef; Stochastische variabele; Kansverdeling

3. Verwachtingswaarde en variantie

4. De wet van de grote aantallen

5. Beschrijvende statistiek

6. Het toetsen van een hypothese

7. Binomiaal verdelingen Bin(n,p)

8. Poisson verdelingen Pois(λ)

9. Geometrische verdelingen Geo(p) en Negatief Binomiaal verdeling NB(r,p)

10. Hypergeometrische verdelingen HG(n,N,S)

11. Multinomiaal verdelingen Mult(n, p1, … , pr)

12. Uniforme (of rechthoekige) verdelingen U(a,b)

13. Exponentiële verdeling Exp(λ)

14. Normale verdeling N(μ; σ2)

15. Verdelingen gerelateerd aan de normale verdeling

16. Op de normaalverdeling gebaseerde toetsen en betrouwbaarheidsintervallen

17. Variantie analyse

18. χ2 - ‘Goodness-of-fi t’ toets

19. χ2 - toets voor onafhankelijkheid

20. Verdelingsvrije toetsen

21. Lineaire regressie

A. Statistische termen: Engels-Nederlands

B. Overzicht discrete verdelingen

C. Tabellen

D. Notatie (selectie)

E. Index