Statistiek Compendium

Makkelijk Leren

Beoordelingen:
( 0 )
121 pages
Taal:
 nl
Dit statistiek compendium bevat statistische begrippen en methoden voor eerste en tweedejaars studenten sociale, medische en economische wetenschappen...
Dit is een gratis eBook voor studenten
Download gratis tekstboeken als PDF of lees ze online. Minder dan 15% advertenties.
 
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Recente eBooks
Over de auteur

Leo W.G. Strijbosch

Education Master of Transport and Logistics Management, Tias Business School & Tilburg University (1995)
PhD in Health Sciences, University of Maastricht, subfield: Statistics (1989)
MA in Mathematics, Eindhoven University of

Beschrijving
Inhoud

Dit statistiek compendium bevat statistische begrippen en methoden voor eerste en tweedejaars studenten sociale, medische en economische wetenschappen, maar kan nadrukkelijk ook in een behoefte voorzien voor andere disciplines. Het gebruik van het compendium als een hulpmiddel naast de regulier aangeboden leerstof zal gemakkelijk kunnen leiden tot een groter inzicht in de afzonderlijke methoden en technieken en in de samenhang ervan, en tot het verbeteren van de vaardigheid om de technieken toe te passen.

 1. Grondbegrippen van de kansrekening
 2. Populatie; Steekproef; Stochastische variabele; Kansverdeling
 3. Verwachtingswaarde en variantie
 4. De wet van de grote aantallen
 5. Beschrijvende statistiek
 6. Het toetsen van een hypothese
 7. Binomiaal verdelingen Bin(n,p)
 8. Poisson verdelingen Pois(λ)
 9. Geometrische verdelingen Geo(p) en Negatief Binomiaal verdeling NB(r,p)
 10. Hypergeometrische verdelingen HG(n,N,S)
 11. Multinomiaal verdelingen Mult(n, p1, … , pr)
 12. Uniforme (of rechthoekige) verdelingen U(a,b)
 13. Exponentiële verdeling Exp(λ)
 14. Normale verdeling N(μ; σ2)
 15. Verdelingen gerelateerd aan de normale verdeling
 16. Op de normaalverdeling gebaseerde toetsen en betrouwbaarheidsintervallen
 17. Variantie analyse
 18. χ2 - ‘Goodness-of-fi t’ toets
 19. χ2 - toets voor onafhankelijkheid
 20. Verdelingsvrije toetsen
 21. Lineaire regressie
 22. Statistische termen: Engels-Nederlands
 23. Overzicht discrete verdelingen
 24. Tabellen
 25. Notatie (selectie)
 26. Index