Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Gratis leerboek

Natuurkunde boek B

124
Taal:  Dutch
Van 'Natuurkunde boek B' is het tweede deel over rekenvaardigheden voor studenten van allerlei opleidingen interessant. Hoe reken je met breuken, machten, logaritmes, goniometrische functies?
Download gratis tekstboeken als PDF of lees ze online. Minder dan 15% advertenties.
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Beschrijving
Voorwoord
Inhoud

Van 'Natuurkunde boek B' is het tweede deel over rekenvaardigheden voor studenten van allerlei opleidingen interessant. Hoe reken je met breuken, machten, logaritmes, goniometrische functies? Hoe los je vergelijkingen op, hoe moet je differentiëren en integreren? Het deel over mechanica is bedoeld voor beginnende studenten techniek of andere bètastudies. Zij zien oude en eenvoudige mechanica-onderwerpen terugkeren in een jasje van later verworven wiskunde. Hierdoor kan de student zich goed voorbereiden op enkele van de belangrijkste colleges van de bacheloropleiding.

Ook dit Natuurkundeboek B is bedoeld voor studenten die zich in het eerste jaar van het hoger onderwijs voorbereiden op een cursus natuurkunde. Het gaat over twee onderwerpen: mechanica en wiskunde.

Deel I bestaat uit drie hoofdstukken over mechanica. De lezer zal daar meer abstracte formulemanipulaties tegenkomen dan in de boeken voor de middelbare school. Er wordt ook gebruik gemaakt van vectornotatie, eenvoudige differentiaalvergelijkingen en vrijelichaamsdiagrammen.

De bedoeling is bèta- en techniekstudenten uit te dagen tot een meer abstracte werkwijze dan ze op de middelbare school gewend waren. Uitgangspunt is wel geweest dat de benadering met eindexamenkennis begrijpelijk moet zijn en bovendien nuttig is voor de aansluiting met colleges in het hoger onderwijs. Aanbevolen wordt de hoofdstukken te bestuderen voorafgaande of in het begin van de mechanicacolleges en eventuele vragen erover mee te nemen naar werkcolleges.

Deel II geeft een samenvatting van de wiskundekennis die bij natuurkundecursussen nodig is. De onderwerpen variëren van elementair (breuken, machten, logaritmes, goniometrische functies, vergelijkingen oplossen, differentiëren) tot meer gevorderde (benaderingen, oplossen van differentiaalvergelijkingen en vectorrekening).

Net als in boek A volgt in dit boek na de inhoudsopgave een uitvoerige alfabetische index. Hierin wordt ook verwezen naar de tabellen die verspreid over het boek staan.

Frans van Liempt

Amsterdam, december 2006

 1. I Mechanica
 2. Impuls, krachten, energie
  1. Impuls
  2. Krachten
  3. Energie
 3. Rchtlijnige bewegingen
  1. Basisbegrippen
  2. Bewegingsvergelijkingen
 4. Krachten en beweging in 2 dimensies
  1. Referentiesystemen
  2. Vrije-lichaamsdiagrammen
  3. Moment en rotatie
  4. Bewegingen in 2 dimensies
 5. Wiskunde
 6. Rekenen
  1. Breuken
  2. Haakjes wegwerken
  3. Wortels
  4. Machten
  5. Logaritmes
  6. e-machten en natuurlijke logaritmes
  7. Meetkunde
  8. Goniometrische functies
  9. Oplossen van vergelijkingen
  10. Benaderingen
 7. Differentiëren, integreren, differentiaalvergelijkingen
  1. Functies
  2. Differentiëren, afgeleide
  3. Integreren, primitieve
  4. Lijst met afgeleiden en primitieven
 8. Vectoren
  1. Vectoriële grootheden
  2. Optellen en aftrekken
  3. Vermenigvuldigen
  4. Differentiëren
 9. Tabellen
Over de auteur

Frans van Liempt