Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Gratis leerboek

Natuurkunde boek A

112
Taal:  Dutch
'Natuurkunde boek A' is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die moeten teruggrijpen op de natuurkunde-onderwerpen uit het VWO.
Download gratis tekstboeken als PDF of lees ze online. Minder dan 15% advertenties.
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Beschrijving
Voorwoord
Inhoud

'Natuurkunde boek A' is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die moeten teruggrijpen op de natuurkunde-onderwerpen uit het VWO. Behandeld worden: gassen, warmte, vloeistoffen, elektrische schakelingen, magnetisme, signalen, golven, optica, straling, kernfysica en andere moderne natuurkunde. Om aan te sluiten bij het niveau van de vervolgstudie wordt meer dan in 4 en 5 vwo mogelijk is gebruik gemaakt van microscopische en theoretische modellen. Onderwerpen als stroming van vloeistoffen of als de wetten van Kirchhoff zijn toegevoegd vanwege hun belang voor sommige studies.

Dit Natuurkundeboek A - samen met boek B - is bedoeld voor studenten die zich voorbereiden op een cursus natuurkunde in het begin van de bacheloropleiding. Het is geen leerboek, maar een compendium om kennis die in het middelbaar onderwijs is verworven op te frissen. Toch biedt het meer dan een simpele samenvatting van de schoolboeken voor de 4de, 5de en 6de klas van het VWO. Er is getracht de onderwerpen te beschrijven op een niveau dat aansluit bij de colleges in het begin van de opleiding. Aanbevolen wordt voorafgaande aan de eerstejaarscolleges, of in het begin daarvan, de relevante hoofdstukken uit dit boek te bestuderen.

Deel A gaat over gassen, warmte, vloeistoffen, stroming, elektrische schakelingen, magnetisme, signalen, golven, optica, straling en kernfysica. In enkele hoofdstukken zijn onderwerpen opgenomen die niet in het vwo-programma staan, maar voor sommige studies wel nuttig zijn en met vwo-kennis goed te begrijpen. Bijvoorbeeld het hoofdstuk over vloeistofstromen of de wetten van Kirchhoff voor elektrische schakelingen.

Verder wordt, meer dan in het vwo gebruikelijk is, uitgegaan van een microscopisch of theoretisch model. Het doel daarvan is om al bekende begrippen in een nieuw kader te zetten en op die manier het inzicht te verdiepen. Dit alles neemt niet weg dat dit boek in hoofdzaak is geschreven om begrippen te herhalen die wellicht zijn weggezakt.

Hiaten in de wiskundige kennis kunnen worden verholpen met behulp van boek B, waarin ook enkele hoofdstukken over mechanica staan. De wiskundige onderwerpen in deel II van boek B variëren van elementair (breuken, machten, logaritmes, goniometrische functies, vergelijkingen oplossen, differentiëren) tot meer gevorderde (benaderingen, oplossen van differentiaalvergelijkingen en vectorrekening).

Om het zoeken naar onderwerpen in het boek gemakkelijker te maken is behalve een inhoudsopgave een uitvoerige alfabetische index toegevoegd. Daarin is ook een lijst met tabellen opgenomen. De index volgt meteen na de inhoudsopgave.

We beginnen in boek A met het hoofdstuk Highlights moderne natuurkunde. Aan de hand van zestien begrippen wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de natuurkunde in de 20ste eeuw.

Frans van Liempt

Amsterdam, december 2006

 1. Highlights moderne natuurkunde
  1. Materie
  2. Intermoleculaire ruimte
  3. Atoommodel
  4. Het foto-elektrische effect
  5. Kwantumtheorie
  6. Materiegolven
  7. Kernkracht
  8. Antimaterie
  9. Relativiteit
  10. Quarks
  11. Leptonen
  12. Zwakke wisselwerking
  13. Onzekerheidsrelatie
  14. Het standaardmodel
  15. Massa – bosonen gezocht
 2. Gassen, warmte
  1. Gassen
  2. Warmte
 3. Vloeistoffen, stroming
  1. Vloeistoffen
  2. Stroming
 4. Elektrische stroom, elektromagnetisme, signalen
  1. Elektrische stroom
  2. Elektromagnetisme
  3. Signalen
 5. Golven, optica
  1. Harmonische trilling
  2. Golven
  3. Optica
 6. Straling, kernfysica
  1. Temperatuur en straling
  2. Atoomfysica
  3. Kernfysica
 7. Tabellen
Over de auteur

Frans van Liempt