Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Professional eBook

Memo langdurig ziekteverzuim en re-integratie

0 Beoordelingen
75
Language:  Dutch
In dit memo staan de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever in het kader van ziekteverzuim en re-integratie centraal.
Professioneel Plus abonnement gratis voor 30 dagen, daarna $8.99 per maand
Lees dit boek via onze eReader, geen advertenties in het boek
Beschrijving
Inhoud

In dit memo staan de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever in het kader van ziekteverzuim en re-integratie centraal. De informatie gaat vergezeld van voorbeelden en tips die aan de dagelijkse praktijk en aan de jurisprudentie op dit gebied zijn ontleend. Dit memo is in eerste instantie geschreven voor werkgevers en werknemers die te maken krijgen met langdurig ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast is dit memo uitermate geschikt voor iedereen die meer over langdurig ziekteverzuim en re-integratie willen weten, professioneel, via studie of op andere wijze.

Over de auteur

Ronald Swensson werkte bijna tien jaar in de automatiseringsbranche in verschillende commerciële functies. Na deze periode werkte hij vier jaar als commercieel manager en trainer bij de arbodiensten De Twaalf Provinciën en AVIOS (samengegaan in Maetis). Met zijn ruime ervaring in de commerciële praktijk maakte hij in 1997 de overstap naar het fulltime trainersvak bij Wage training en advies. Eind 2008 is hij gestart met het trainingsbureau SellingNet.

 • Inleiding
 1. Wettelijk kader en regelingen
  1. Terugblik op 25 jaar wetgeving
  2. Voornemens
 2. Procesgang
  1. De procesgang eerste en tweede ziektejaar
  2. Onderdelen re-integratieverslag
 3. Start re-integratie
  1. Doel re-integratie
  2. Spoor 1
  3. Spoor 2
  4. Verplichtingen werknemer
  5. Verplichtingen werkgever
 4. Bijzondere situaties bij re-integratie
  1. Meerdere werkgevers
  2. Eigenrisicodrager Ziektewet
  3. Arbeidsconflict en re-integratie
  4. Stagnatie bij re-integratie (deskundigenoordeel)
  5. Dienstverband eindigt tijdens ziek zijn
  6. Participatieverzoek UWV bij einde dienstverband
  7. Kosten re-integratie in relatie tot resterende duur van tijdelijk dienstverband
  8. Marginale mogelijkheden
  9. Perioden van geen benutbare re-integratiemogelijkheden
  10. Dienstverbanden met zeer geringe en/of wisselende urenomvang
  11. Tijdelijke of blijvende aanpassingen omvang dienstverband
  12. Verloven, zoals ouderschapsverlof of seniorenverlof
  13. Zwanger
  14. AOW-gerechtigde leeftijd nadert
 5. Bijzondere arbeidsverhoudingen
  1. Uitzendbureau
  2. Detacheren en payroll
  3. Arbeid verricht in SW-verband (Sociale Werkvoorziening)
  4. Werknemers met een no-riskpolis
  5. PGB (persoonsgebonden budget)
  6. Factoren (deels) specifiek voor werknemers die in buitenland wonen
 6. Criteria re-integratietraject
  1. Wanneer is er een bevredigend resultaat?
  2. Werkhervatting met structureel karakter
  3. Passend werk
  4. Functionele mogelijkheden
  5. Als een bevredigend resultaat niet kan worden gerealiseerd
 7. Verlengde loondoorbetalingsverplichting en bekortingsverzoek
  1. Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting
  2. Reden beëindiging verlengde loondoorbetalingsverplichting (bekortingsverzoek)
  3. Andere reden voor beëindiging verlengde loondoorbetalingsverplichting
  4. Beslissing op bekortingsverzoek
  5. Dreigende betalingsonmacht werkgever
 8. Toetsing re-integratie-inspanningen door UWV
  1. Re-integratieverslagtoets (RIV-toets)
  2. Volledigheid re-integratieverslag
  3. Oordeel UWV op basis van de stukken
  4. Re-integratieverslag moet actueel zijn
 9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  1. Verwerken van gegevens bij ziekmelding
  2. Terugkeer naar werk
  3. Werkafspraken
  4. Regelement
  5. Eigen regie-model
 10. Is werknemer echt ziek?
  1. Second opinion of deskundigenoordeel
  2. Hervatting van het werk eisen, tenzij
  3. Niet meer uitbetalen van loon
  4. Ontbinding door de kantonrechter of ontslag op staande voet
 11. Subsidie en voorziening voor zieke werknemer
  1. Verplichting werkgever
  2. Passende arbeid
  3. Subsidiecriterium
  4. Verplichting werknemer
  5. Ander werk
  6. Andere ondersteuning bij de re-integratie
 12. Het begrip passend werk
  1. Passend werk
  2. Duur arbeidsongeschiktheid
  3. Weigering
  4. Deskundigenoordeel
  5. Bedongen arbeid?
  6. Re-integratie bij een ander bedrijf
  7. Procedure herplaatsing
  8. Passend werk tweede spoor
  9. Overige aandachtspunten
 13. Modelbrieven
  1. Opschorten loon ivm niet voldoen aan re-integratieverplichtingen
  2. Opschorten loon ivm niet melden na hersteldverklaring
  3. Opschorten loon ivm niet bereikbaar zijn voor werkgever of arbodienst
  4. Opschorten loon ivm niet verschijnen bij bedrijfsarts
  5. Opschorten loon ivm niet melden voor werkhervatting zonder loonwaarde
  6. Opschorten loon ivm niet naleven controlevoorschriften
 14. Begrippenlijst

About the Author
Ronald

Ronald Swensson