Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Gratis leerboek

Financiering met Excel spreadsheets

1 review
164
Taal:  Dutch
Het gratis ’Financiering Compendium’ is een samenvatting van de belangrijkste financierings onderwerpen.
Download gratis tekstboeken als PDF of lees ze online. Minder dan 15% advertenties.
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Beschrijving
Voorwoord
Inhoud
Beoordelingen

Het gratis ’Financiering Compendium’ is een samenvatting van de belangrijkste financierings onderwerpen. Zo kun je bijvoorbeeld lezen over rendement en risico, constante waarde van kasstromen, hefboomwerking, dividendbeleid en opties. Test je kennis met het bijbehorende ’Financiering opgavenboek- Makkelijk leren’ Practische toepassingen van de stof in dit boek zijn te vinden in ‘Aandelen analyse en Ondernemingswaardering’. Excel spreadsheets

Over de auteur

Tjalling van der Goot was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan de EDHEC Business School van Nice (Frankrijk) als (associate) professor Financiële Analyse en Accounting. Hij heeft Economie (MSc) en Nederlands Recht (BSc) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op de waardering van beursintroducties (IPO’s). Zijn onderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van de verstrekte informatie en corporate governance. Het overgrote deel van zijn onderzoek gaat over IPO's en daaraan gerelateerde factoren, zoals bijvoorbeeld IPO’s en de waardering door beleggingsanalisten en banken, IPO’s en earnings management, IPO’s en de kwaliteit van de lead manager en accountant, enz. enz. In totaal heeft hij zo’n zestig artikelen in (inter-)nationale wetenschappelijke tijdschriften en een diverse boeken gepubliceerd. Hij heeft zitting in verschillende raden van toezicht, waar hij ook deel uitmaakt van de Audit commissie.

Harry Markowitz wordt wel beschouwd als de vader van de portefeuille theorie. Een groot deel van dit hoofdstuk is gebaseerd op een publicatie van zijn hand uit 1952 in de Journal of Finance. Een portefeuille definiëren we als een belegging in een aantal verschillende vermogensobjecten. Zo'n belegging kan bestaan uit aandelen van verschillende ondernemingen, maar het kan ook een combinatie zijn van verschillende aandelen plus een bankdeposito of aandelen samen met obligaties, onroerend goed en grondstoffen. Kortom een portefeuille kan op veel manieren opgebouwd zijn.

Het uitgangspunt van Markowitz is, dat een belegger een afkeer van risico heeft. Dat wil zeggen dat hij een bepaald rendement wil realiseren met zo weinig mogelijk risico. Het probleem kan ook anders worden geformuleerd: een belegger zal proberen een zo hoog mogelijk rendement te maken bij een bepaald risico. Een combinatie van verschillende vermogensobjecten maakt dat mogelijk. De kern van de portefeuille theorie is dan ook diversificatie: het opnemen van verschillende vermogensobjecten in één portefeuille.

Hoe kunnen we een beleggingsportefeuille samenstellen, die is afgestemd op een bepaalde risico voorkeur en dito rendementseisen? Dit hoofdstuk behandelt risico en de manier, waarop risico beheerst kan worden. Als maatstaf voor risico gebruiken we de standaarddeviatie of volatiliteit van de verwachte rendementen van een aandeel. In de financieringsliteratuur is het gebruikelijk, dat het risico van een aandeel wordt gemeten met behulp van de standaarddeviatie van de verwachte rendementen van een aandeel.

 1. Rendement En Risico: Diversificatie
  1. Inleiding
  2. Verwachte rendement en risico
  3. Het risico van één fonds bij verschillende economische ontwikkelingen 
  4. Het risico van een portefeuille 
  5. De combinatie van een risicodragende en een risicovrije belegging 
  6. Het aantal aandelen in een portefeuille 
  7. Een portefeuille risicodragende effecten in combinatie met staatsobligaties 
  8. Samenvatting 
 2. Rendement en Risico: CAPM 
  1. Inleiding 
  2. De veronderstellingen van CAPM 
  3. De kapitaalmarktlijn
  4. De aandelenmarktlijn
  5. Over- en onderwaardering en de aandelenmarktlijn
  6. Samenvatting 
 3. De Contante Waarde van Kasstromen 
  1. Inleiding 
  2. Enkelvoudige en samengestelde renteberekening 
  3. Renteberekening als de rente meer dan een maal per jaar wordt betaald
  4. Eeuwig durende kasstromen 
  5. Annuïteiten 
  6. Samenvatting 
 4. De Waardering Van Aandelen En Obligaties 
  1. Inleiding 
  2. De waardering van obligaties 
  3. Het effectieve rendement van obligaties 
  4. De waardering van obligaties als de rente meerdere keren per jaar betaald word
  5. De waardering van aandelen gebaseerd op dividendbetalingen
  6. De waardering van aandelen en het constante groei model
  7. De waardering van aandelen en niet-constante groei 
  8. De efficiënte markthypothese
  9. Samenvatting
 5. Operationele en Financiële Hefboomwerking
  1. Inleiding
  2. Breakeven afzet
  3. De operationele hefboomfactor
  4. De financiële hefboomfactor
  5. Bedrijfs- en financieel risico   
  6. Samenvatting
 6. De Vermogensstructuur van een Onderneming
  1. Inleiding
  2. De veronderstellingen van MM
  3. MM zonder vennootschappelijke belasting
  4. Een voorbeeld van ondernemingswaarde met en zonder vreemd vermogen MM met belastinge
  5. Een voorbeeld van ondernemingswaarde met belastingen
  6. Het Miller-model
  7. Financiële problemen 
  8. Pecking Order 
  9. Samenvatting 
 7. Dividendbeleid 
  1. Inleiding 
  2. Dividend en MM 
  3. Beter één euro in de hand dan tien in de lucht
  4. Signaling en het Clientèle effec
  5. Dividendstabilisatie 
  6. Inkoop van eigen aandelen 
  7. Stockdividend 
  8. Dividenddeclaratie en dividendbetaling 
  9. Samenvatting
 8. Opties: Inleiding 
  1. Inleiding
  2. Enkele termen met betrekking tot transacties met call en put opties
  3. Kopen en schrijven van een optie 
  4. In the Money, At the Money, Out of the Money 
  5. Optiewaardering met behulp van een binomiaal model   
  6. De waarde van een putoptie via de put-call pariteit   
  7. Samenvatting
 9. Opties: het Black en Scholes Model
  1. Inleiding
  2. Veronderstellingen bij het model van Black en Scholes
  3. Factoren die de waarde van een optie bepalen
  4. Enkele rekenvoorbeelden bij het model van Black en Scholes
  5. Opties en dividend 
  6. Het berekenen van de waarde van een putoptie 
  7. De hedge ratio en het model van Black en Scholes   
  8. Opties en Ondernemingen: enkele toepassingen   
  9. Samenvatting   
 10. Termijncontracten 
  1. Inleiding 
  2. Een voorbeeld van een termijntransactie   
  3. Standaardisatie en organisatie 
  4. Berekening van de waarde van een goederentermijncontract 
  5. Financiële termijn­markten
  6. De werking van een financieel termijncontract
  7. Koersvorming van financiële termijn­contracten 
  8. Enkele toepassingen van termijncontracten 
  9. Samenvatting   
 11. Index 
Erg leerzamen en op een duidelijk manier
Over de auteur

Prof. dr. Tjalling van der Goot