Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Gratis leerboek

Financial Accounting met Excel spreadsheets

123
Taal:  Dutch
Studeer je accounting? Download dan het gratis ‘Financial Accounting Compendium’.
Download gratis tekstboeken als PDF of lees ze online. Minder dan 15% advertenties.
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Beschrijving
Voorwoord
Inhoud

Studeer je accounting? Download dan het gratis ‘Financial Accounting Compendium’. Dit boek is een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen. Bijvoorbeeld hoofdstukken over; winst meten, debiteuren en korte termijn beleggingen, het waarderen van voorraden en vaste activa. Download het bijbehorende ’Financial Accounting opgavenboek’ om je kennis te testen.Practische toepassingen van de stof in dit boek zijn te vinden in ‘Aandelen analyse en Ondernemingswaardering’ van Bookboon.com/nl.

Excel spreadsheets

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Accounting en Financial Accounting
 • data en informatie
 • het verschil tussen data en informatie
 • de gebruikers van Accounting en Financial Accounting
 • de jaarrekening en de onderdelen ervan
 • het ontstaan van een jaarrekening vanuit financiële feiten
 1. Accounting en Informatie
  1. Inleiding
  2. Accounting, Financial Accounting en Informatie
  3. Financiële feiten en hun invloed op de balans
  4. Financiële feiten en hun invloed op de resultatenrekening
  5. Financiële feiten en hun invloed op de kasstromen
  6. Samenvatting
 2. Het Meten van Winst
  1. Inleiding
  2. Het meten van winst: kasprincipe en toerekeningsprincipe
  3. Wanneer worden baten geboekt?
  4. Wanneer worden lasten geboekt?
  5. Belangrijke uitgangspunten of conventies
  6. Transacties, die op meer dan één boekingsperiode betrekking hebben
  7. Het vastleggen van Financiële Feiten: het boekhoudkundig model
  8. Samenvatting
 3. Debiteuren en Korte termijn Beleggingen
  1. Inleiding
  2. Retouren en kortingen
  3. Oninbare Debiteuren
  4. Oninbare Debiteuren betalen onverwachts
  5. Korte termijn beleggingen
  6. Samenvatting
 4. Het Waarderen van Voorraden
  1. Inleiding
  2. Verschillende methoden voor het waarderen van voorraden
  3. Inkoopprijs en marktwaarde van voorraden
  4. Samenvatting
 5. Vaste Activa
  1. Inleiding
  2. Materiële en immateriële vaste activa
  3. Drie afschrijvingsmethoden
  4. Impairment van vaste activa
  5. Samenvatting
 6. Schulden
  1. Inleiding
  2. Kortlopende schulden
  3. Langlopende schulden
  4. Het effectieve rendement van een obligatielening geplaatst boven pari
  5. Het effectieve rendement van een obligatielening geplaatst onder pari
  6. Operationele en Financiële Leases
  7. Belastinglatenties
  8. Samenvatting
 7. Eigen Vermogen
  1. Inleiding
  2. De VOC, een onderneming gefinancierd door aandelen
  3. Eigen vermogen
  4. Enkele kenmerken van aandelenkapitaal
  5. Dividenddeclaratie en dividendbetaling
  6. Personeelsopties
  7. Samenvatting
 8. Kasstroomoverzicht
  1. Inleiding
  2. Wat is het doel van een kasstroomoverzicht?
  3. Het opstellen van een kasstroomoverzicht
  4. Correctieposten ter bepaling van de Operationele kasstroom
  5. Vrije kasstroom
  6. Samenvatting
 9. Consolideren
  1. Inleiding
  2. Consolidatie en zeggenschap
  3. Twee methoden van consolidatie
  4. Samenvatting
 10. Wet- en regelgeving voor de jaarrekening
  1. Inleiding
  2. De Nederlandse wet- en regelgeving
  3. Uitgangspunten van de Nederlandse Wet op de Jaarrekening
  4. Uitgangspunten van de International Accounting Standards Board
  5. Samenvatting
 11. Index
Over de auteur

Prof. dr. Tjalling van der Goot