Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Professional eBook

Coachend Leiderschap: tools voor managers

0 Beoordelingen
109
Language:  Dutch
Een boek dat aangeeft hoe je het zelfbewustzijn van een manager in een organisatie verder kan ontwikkelen.
Professioneel Plus abonnement gratis voor 30 dagen, daarna $8.99 per maand
Lees dit boek via onze eReader, geen advertenties in het boek
Beschrijving
Voorwoord
Inhoud

Een boek dat aangeeft hoe je het zelfbewustzijn van een manager in een organisatie verder kan ontwikkelen. Hoe je die persoon zich bewust kan laten worden van de belangen van relevante stakeholders. En hoe ieder zijn eigen weg daarin kan vinden. Zodat er met meer plezier en succes aan de professionele carrière kan worden gewerkt.

Het is een pragmatische aanpak gericht op diegenen die het niveau van de manager begrijpen en feeling hebben met het begrip coaching. Het geeft een helder overzicht hoe je managers een spiegel zou kunnen voorhouden. En hoe met hen¹ een klik kan worden gemaakt zodat er daadwerkelijk communicatie ontstaat die de basis kan zijn voor samenwerking.

Allereerst biedt het de lezer een inzicht in op welke wijze je het klankbord zou kunnen vormen voor managers. In het tweede deel wordt de lezer een aantal pragmatische instrumenten aangereikt. Deze tools zijn gegroepeerd rond een zestal essentiële vragen die een rol kunnen spelen in de directiekamer.

Het biedt daarmee de lezer de gelegenheid te reflecteren op zijn coachende rol. Het boek kent een pragmatische insteek, gebaseerd op de praktijk van alledag in organisaties en bedrijfsleven. Tevens bevat het eerste deel een oriëntatie op coachingstechnieken die wel worden gebruikt binnen de wereld van de managers. Het is een keus, uit het overweldigende aanbod van coachingstechnieken, die tot stand kwam door jarenlange praktijkervaring.

Het tweede deel is gegroepeerd rond zes vragen die een rol spelen binnen de wereld van een eindverantwoordelijke. En aan welke zaken dan gedacht kan worden. Tevens wordt er een voorzet gedaan (uit de variëteit aan bestaande en beproefde instrumenten) welke insteek effect zou kunnen sorteren. Ook hier is de keus voor het genoemde instrument gebaseerd op pragmatiek: wat het beste werkt in de praktijk of waar vaak de voorkeur aan wordt gegeven. Natuurlijk zijn er vele combinaties te kiezen maar de combinatie van coachingstechnieken met een zestal praktische managementvragen leveren een handreiking om te komen tot verbetering van het coachend leiderschap van de manager. Achtereenvolgens zijn de vragen:

A. Hoe laat de manager zich in woord, geschrift en daad zien en hoe komt dat over op de ontvangers?

B. Binnen welk normen- en waardenkader beweegt de manager zich?

C. Hoe een balans in het professionele leven te creëren?

D. Hoe je vanaf dag één je op de beste wijze neer te zetten in een organisatie?

E. Hoe om te gaan met conflicten? Hoe leer je te vertrouwen op je intuïtie?

F. Hoe bereid je je voor op een volgende carrièrestap?

Voor u ligt een boek over coachend leiderschap. Een manier om beter samen te werken met managers. In het palet van aanbod om een manager te ontwikkelen, een pragmatische aanpak gericht op diegenen die dat niveau begrijpen en al enigszins op de hoogte zijn van wat coaching is. Het geeft een helder overzicht hoe je elkaar beter kan leren begrijpen. En hoe met de manager een klik kan worden gemaakt zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van coachend leiderschap.

 1. Voorwoord
 2. Wat is coaching?
  1. Wat is coaching?
  2. Wat coaching niet is
  3. Waarom Coachend Leiderschap?
  4. Coachmogelijkheden voor de manager
  5. Competentieprofiel van de coach
  6. Valkuilen voor de coachende manager
 3. Model voor coachend leiderschap
  1. Fase 1. Contracteren
  2. Fase 2 van coachend leiderschap: Het verzamelen van informatie
 4. De manager als coach: hoe kom je waar bij?
  1. Met welke vragen zitten managers?
  2. Interventietechnieken: Benaderingswijze van de gecoachte manager
  3. Wat zou een coachend leider in zijn bagage moeten hebben?
  4. Thema´s die kunnen spelen bij het coachend leiderschap
 5. Inleiding
  1. Korte sfeerschets van de navolgende praktijklessen
 6. A. Hoe laat de manager zich in woord, geschrift en daad zien en hoe komt dat over?
  1. Taalvirtuositeit
  2. Het resumé (het curriculum vitae)
  3. Wat kan je?
  4. Mediatraining
  5. Feedback
  6. Beeldvorming
  7. Communicatie
  8. Zelfportret maken
  9. Non verbale communicatie
  10. Ruis op de kabel
  11. Normen en waarden
  12. Uiterlijke zaken
  13. De manager als voorzitter
 7. B. Binnen welk normen- en waardenkader beweegt de manager zich?
  1. Wat is een hanteerbare definitie van leiderschap?
  2. Het mooiste dat je kunt worden, is jezelf!
  3. Professioneel werken
  4. Het professionele normen en waardenkader
  5. De effectieve manager
  6. Algemene management normen
  7. Omschrijvingen competenties
  8. Begrip van de hedendaagse samenleving
 8. C. Hoe een balans in het professionele leven te creëren?
  1. Inzichtelijk maken van de problematiek
  2. Praktijksimulaties
  3. Privé-werkbalans
  4. De nadelen van een goed stel hersens
 9. D. Hoe vanaf dag één je op de beste wijze neer te zetten in een organisatie
  1. On boarding issues
  2. Herken de fase van het bedrijf
 10. E. Hoe om te gaan met conflicten? Hoe leer je te vertrouwen op je intuïtie?
  1. Conflicthantering
  2. Gebruik van Intuïtie
  3. Wat collega’s je niet zeggen
  4. Hoe kunnen medewerkers het oneens zijn met je?
  5. Feedback
  6. Professioneel normen en waardenkader
 11. F. Hoe bereid je je voor op een volgende carrièrestap?
  1. Pragmatische opzet
  2. De ommekeer
  3. Twaalf principes van een filosofisch gesprek
  4. The next step: de creatiespiraal
  5. Het denken in problemen
  6. ‘Perfection’ versus ‘Excellence’
  7. Zelfportret maken
  8. Het Curriculum Vitae
  9. Het assessment: hoe is dat opgebouwd?
  10. Assessmentvragen
 12. Biografie van Reinout van Kalleveen
About the Author
Reinout

Reinout van Kalleveen

Reinout van Kalleveen (1959) is a professional coach and partner with Jonathan Warner (Board performance & Leadership development) responsible for Executive Development.

Summary: Focus on highly gifted persons to discover and explore the possibilities thereof. And provide them with a maximum of trust.

Based in the Netherlands, he provides customized services on the high end, to further develop current and future leaders. And their skills and abilities to improve results. He works in an international environment and focuses on cross cultural leadership, on-boarding, boardroom dynamics and career counselling. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.

He is the executive coach for members of the Board and professional toptalent. He had written several books in English and Dutch (7). Mainly he uses his books in the focus & support in one’s professional career. And for guidance and the improving of toptalent’s performance.

Apart from the professional role in executive coaching, he is active as a (voluntary – on request only) coach for young (18-35 year) highly gifted talent. It is meant to be for those persons that have (a proven) talent, but need a coach or sparringpartner to guide them to the full exploration of their talent. To fit their talent in the professional world and to make their talent multifunctional, adapted to the changes that will happen in their lifes and world economy. These activities develop their talents to cope with a professional world in, for instance, business, sports or arts. To work on concrete execution plans for their future role and priorities. And to improve their performance he organizes:

-       Short and powerful interventions that simplify complex issues

-       Tailor made (exclusive) short programs with a clear path to their deadlines

-       Transparency - a prerequisite for trust – in used the strategies, models, and tools.

Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen is headed by Reinout van Kalleveen (1959) MBA MSc. He is a direct descendant from Reijer Janss van Calveen Gouwen (born 1577), City Counselor and Mayor.)

He studied Economics and Business Administration in the Netherlands (1979). During his career he worked in several executive positions for the International Banking Sector (1987), the Government (1994), the Media sector (1999) and his privately owned companies (as of 2002). (Government , NGO, Organisations and commercial business)

He has more than fiftheen years experience in executive coaching.

Actual Topics:

-       Trust,

-       Energy transition, Sustainability, Sense of Time: If you know the principles of history, only then you can built a future.

-       Professional behavior till the edges of acceptance within the community.

The coaching will be held in Dutch or English.


Reinout van Kalleveen (1959) is met succes Executive Coach en Trusted Advisor sinds 2002. Eerst enkele jaren als verantwoordelijke van de executive coachingspraktijk van GITP en daarna als ondernemer in zijn eigen bedrijf het Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen. Hij is econoom en bedrijfskundige en vervulde vóór die tijd diverse eindverantwoordelijke posities in het bedrijfsleven en bij de overheid. Hij heeft een uitgebreide ervaring als coach en assessor van eindverantwoordelijken bij trans-formatie processen, on-boardings trajecten en directie-teambuilding. In 2013 ontwikkelde hij de leergang executive coaching voor HRD professionals en executives.

Hij studeerde Economie en Industriële Bedrijfskunde en begon zijn loopbaan 30 jaar geleden in het internationale bankwezen. Na deze periode was hij geruime tijd adviseur van diverse ministers van OCenW. Hij werkte vervolgens als DGA van een mediaproductie bedrijf en was directeur bij RTL Nederland.

Vanaf 2002 werkt hij als executive coach en trusted advisor. Met klanten wordt veelal een on boardingstraject gedaan. Een effectieve start van de nieuwe positie in een Raad van Bestuur. Met hun teams wordt een traject doorlopen dat strategische executive coaching heet: de uitrol van het leiderschap naar de gehele organisatie. Voor directieteams ontwikkelde hij een intensieve teambuilding van diverse dagdelen waarin ook strategische elementen en operational exellence een rol spelen.

Zijn aanpak is ‘clear, concise & to the point’ te noemen. Diplomatieke directheid, gebracht op een ontwapenende, intelligente wijze. Hij benadert op een plezierige en pragmatische manier, maar gaat de pijnpunten niet uit de weg. Uiteindelijk er voor zorgend dat er een alert zelfbewustzijn (‘arousal’) bij de deelnemer ontstaat. Door een uitgebreide voorbereiding te combineren met maatwerk, resulteert dat altijd in een succesvol traject. Naast het werken voor de top van het bedrijfsleven, besteedt hij vrijwillig tijd aan jeugdig (hoogbegaafd) talent in business & arts. De afgelopen jaren schreef hij een boekendrieluik. Boeken waarin op creatieve wijze met non fictie wordt omgesprongen.

Hij is aangesloten bij de Executive Coach Group en de International Society for Coaching Psychology. Daarnaast is hij lid van Mensa en is hij verantwoordelijk voor executive coaching en leiderschapstraining bij Jonathan Warner, boardroomconsultants te Amsterdam.