Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Free Textbook

Calculatie voor het examen Basiskennis Calculatie

0 Beoordelingen
133
Language:  Dutch
De auteur schreef een aantal uitgebreide handleidingen bij boekhoudprogramma's en een aantal artikelen inzake onderwerpen op het terrein van boekhouden en economie.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Beschrijving
Inhoud

Als uitgangspunt voor de samenstelling van de onderwerpen, is gebruik gemaakt van de door het Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering op 15 mei 2014 vastgestelde en gepubliceerde toets- en eindtermen voor het examen.

Het examen Basis Kennis Calculatie (BKC) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Elementaire berekeningen
 • Kosten
 • Kostprijsberekeningen en bezettingsresultaten
 • Kostprijsberekeningen (vervolg)
 • Statistiek
 • Formules in spreadsheets
 • Handelskennis
 • Diverse samenwerkingsvormen
 1. Elementaire berekeningen
  1. Inleiding
  2. Basisbewerkingen van getallen
  3. Afronden
  4. De 9-proef
  5. Redactiesommen
  6. Machtsverheffen
  7. Worteltrekken
  8. Procenten en promilles
  9. Berekeningen boven en onder het honderd of het duizend
  10. Het oplossen van een vergelijking met één onbekende
  11. Enkelvoudige intrest
  12. Samengestelde intrest
  13. Vreemde valuta
  14. Facturen bij inkopen en verkopen
  15. Omzet en inkoopwaarde van de omzet
  16. Tarra en rafactie (kortingen op het gewicht)
  17. Rabat, korting voor contant, kredietbeperkingstoeslag (kortingen op de prijs)
  18. Berekeningen met omzetbelasting
  19. Berekeningen met vervoerskosten
  20. Verzekeringen
  21. Frequentietabellen
  22. Indexcijfers
 2. Kosten
  1. Directe en indirecte kosten
  2. Technische en economische levensduur van vaste activa
  3. Bedrijfseconomische en fiscale afschrijving
 3. Kostprijsberekeningen en bezettingsresultaten
  1. Constante en variabele kosten
  2. Integrale kostprijs
  3. Capaciteit
  4. Machine-uurtarief
  5. Manuurtarief
  6. Commerciële kostprijs
  7. Winstopslag en BTW
  8. Omzet en verkoopresultaat
  9. Bedrijfsresultaat
  10. Direct costing
  11. Break-even afzet en omzet
 4. Kostprijsberekeningen (vervolg)
  1. Berekenen van kosten bij gegeven hoeveelheden en tarieven
  2. Primitieve opslagmethode
  3. Verfijnde opslagmethode
  4. Afschrijven op duurzame productiemiddelen
  5. Intrestkosten
 5. Statistiek
  1. Lijndiagram
  2. Staafdiagram
  3. Kolommendiagram
  4. Cirkeldiagram
 6. Formules in spreadsheets
  1. Optellen
  2. Aftrekken
  3. Vermenigvuldigen
  4. Delen
  5. Sommeren
  6. Gemiddelde
  7. Aantallen
  8. Percentage
 7. Handelskennis
  1. Bedrijfskolom en bedrijfstak
  2. Collecterende en distribuerende handel
  3. Groothandel en kleinhandel
 8. Diverse samenwerkingsvormen
  1. Vrijwillig filiaalbedrijf
  2. Inkoopcombinatie
  3. Franchising
  4. Concern
  5. Joint venture
  6. Fusie
About the Author

Drs. John C. Hoogheid

De auteur geboren in Rotterdam (1941) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Rotterdam (2002). Praktijkervaring is opgedaan gedurende een negental jaren op een gerenommeerd accountantskantoor. Daarna is een zevental jaren leiding gegeven aan een regiokantoor dat administraties verzorgde voor welzijnsinstellingen. De laatste meer dan 20 jaar was hij werkzaam op de afdeling Financial Control van een verzekeringsmaatschappij en thans gepensioneerd.

Hij schreef een aantal uitgebreide handleidingen bij boekhoudprogramma's en een aantal artikelen inzake onderwerpen op het terrein van boekhouden en economie.