Dr. J. Brassey
  • Land: Netherlands
  • Aantal eBooks: 3

Jacqui considers herself very fortunate to be a true Lifelong Learner – throughout her professional career she has been working on quite a few ‘Greenfield’ projects, building a strong ‘M-profile’ within her overall field of expertise as ‘practitioner-academic’, living and working in multiple countries experiencing many different cultures and organizations. 

She brings about 20 years of professional experience in Human Resources (Org. Effectiveness, Leadership Development and Learning, Employee Engagement, Diversity & Inclusion and HR Analytics), Customer Development, Sustainability (NGO) and Academia.

Browse door alle boeken op Dr. J. Brassey
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de eBooks van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag