Malcolm Clarke
  • Aantal boeken: 1

Malcolm Clarke, Emeritus Professor of Commercial Contract Law, Cambridge University.

Relevant publications:

  1. The Law of Insurance Contracts (6th (bound) edition, London 2009); bi-annually updated in loose leaf form, ISBN 1-85978-689-8, and on line.
  2. Policies and Perceptions of Insurance (Oxford, 1997).
  3. Policies and Perceptions of Insurance in the 21st Century (Oxford 2005 and 2007).
  4. Joint editor of Principles of European Insurance Contract Law; 2nd edition (Munich 2015)
Browse door alle boeken op Malcolm Clarke
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de eBooks van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag