Niël J le Roux
  • Aantal boeken: 1

Niel le Roux is an Emeritus Professor of Statistics at Stellenbosch University and Sugnet Lubbe joined University of Cape Town as Associate Professor in Statistical Sciences in 2009 after spending thirteen years as statistician in industry. Both authors have more than twenty years’ experience with the S language – first through the SPlus platform and since 2001 by using R. They have programmed extensively in R, applied R to analysing data in many diverse fields of application including industry and they have co-authored several R packages. They also conducted several workshops and seminars involving programming and practice of R. Currently both are involved with teaching R modules for postgraduate students in statistics.

Browse door alle boeken op Niël J le Roux
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de eBooks van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag