Carsten Høj Rasmussen
  • Aantal boeken: 1

Carsten Høj Rasmussen er cand. jur. fra Aarhus Universitet og har de seneste år specielt arbejdet med skatteretlige problemstillinger.

LinkedIn profil: https://dk.linkedin.com/pub/carsten-h%C3%B8j-rasmussen/59/112/bb5

Browse door alle boeken op Carsten Høj Rasmussen
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de e-boeken van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag