Ralph McKechnie Brown
  • Aantal boeken: 6

Ralph speaks to conferences and leads workshops throughout New Zealand and in Asia and Australia. He specialises in the psychology of success.

His series ‘What successful people really do’ and ‘The village that could’ are in Bookboon’s Premium collection. He has written three other books, academic papers on psychology and more than a hundred blogs and articles.

Ralph has a background in psychology, business and journalism. (His career includes more than 12 years as a journalist for Television New Zealand and on secondment to the BBC.)

In 2011, Professional Speakers Australia awarded him the CSP – the highest international accreditation for professional speakers.

Ralph founded what is now Skillset New Zealand more than 30 years ago and remains its managing director. Skillset’s clients are amongst New Zealand’s largest organisations.

Browse door alle boeken op Ralph McKechnie Brown
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de e-boeken van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag