Marijke van den Hoonaard
  • Land: Netherlands
  • Aantal eBooks: 1
  • Neem contact op met de auteur:

Marijke van den Hoonaard is al bijna twintig jaar docent in de volwasseneneducatie, bij een Regionaal Opleidings Centrum. Zij begeleidt in het dagelijkse leven volwassenen, die zich op professioneel of maatschappelijk gebied verder willen ontplooien. Zij heeft veel ervaring met Loopbaanoriëntatie, Nederlands, Engels, Cultuureducatie, Vergaderen en Presenteren en Creatief Schrijven. Het lesmateriaal voor de cursussen die zij geeft ontwikkelt zij voor een groot deel zelf, waarbij zij gebruik maakt van zeer uiteenlopende en uitdagende werkvormen, die mensen stimuleren zelfstandig te leren en te werken. Voor collega’s verzorgt zij incidenteel intervisie en teambuildingactiviteiten.

Als coach biedt zij begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling aan zowel individuen als groepen. Het specifieke van haar manier van coachen en trainen is dat zij mensen stimuleert in beweging te komen om te ontdekken dat zij zichzelf het een en ander kunnen leren. Zij maakt daarbij gebruik van een grote schat aan werkvormen, waarvan zij uit ervaring weet dat ze werken. Om maar enkele voorbeelden te noemen: zij vraagt haar klanten te tekenen, associërend te schrijven en vanuit improvisaties rollen te spelen. Zij speelt in op wat zich in het hier en nu voordoet .

Zij is opgeleid tot coach en heeft in binnen- en buitenland verschillende cursussen gevolgd, vooral op het gebied van omgaan met verschillen in leerstijlen en ervaringsleren, waardoor haar stijl van coaching zich mede heeft gevormd.

De kern van haar benadering van persoonlijke ontwikkeling is: inventiviteit, persoonlijkheid en plezier.

Browse door alle boeken op Marijke van den Hoonaard
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de eBooks van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag