Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Teambuilding

0 Anmeldelser
42
Language:  Norwegian
Denne e-boken beskriver kjerneprinsippene i teambygging og hvordan disse hjelper deg å få det beste ut av de teamene du skal lede.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Content

Effektiv teambygging går ut på å få mest mulig ut av det teamet du allerede har, og ikke å bygge opp det ideelle teamet fra bunnen av. E-boken tar for seg teambyggingens kjerneprinsipper, og disse vil hjelpe deg å få mest mulig ut av teamet ditt. 

For å kunne illustrere hvordan disse prinsippene kan tilpasses ulike behov, tar e-boken for seg tre ulike typer team: IT-team, support-team og et strategisk team på toppnivå.

Om forfatteren

Paul Newton har jobbet med IT- og prosjektledelse i over 30 år, og har blant annet utviklet en rekke Internett-baserte selskaper. Han var med å grunnlegge ITT Ltd, hvor han også var direktør og hadde ansvaret for utviklingen og markedsføringen av programvare-baserte programmer for ledelsestrening. Selskapet hadde mange internasjonalt kjente klienter, som Microsoft, IBM, Pfizer, Sun Microsystems, UK National Health, Ministry of Defence og Barclays.

Før dette jobbet han som IT-konsulent med spesialisering i utvikling av IBM-programvare for stormaskiner for mange av selskapets klienter, deriblant: Rockwell, Severn Trent Water, SWEB, SWALEC og Eagle Star Insurance.

Han eier dessuten www.psychometric-success.com, som er en av verdens ledende leverandører av praktiske ferdighetstester. Denne nettsiden hjelper over én million mennesker årlig med å bestå ulike typer jobbtester, både verbale, abstrakte, romlige, mekaniske og -resonneringstester. På www.psychometric-success.com kan du laste ned 16 kostnadsfrie tester.

Du kan kontakte ham på paul@free-management-ebooks.com, paul@psychometric-success.com eller via den personlige bloggen hans, www.pcnewton.com.

 1. Prinsipper for teambuilding
  1. Definere suksesskriterier
  2. Lede ved eksempel
  3. Sett pris på alle medlemmers bidrag
  4. Belønne suksess
 2. Vær oppmerksom på ‹Team bare i navnet›
 3. Eksempler på team
  1. Utviklingsteam – eksempel
  2. Kundeserviceteam – eksempel
  3. Strategiteam – eksempel
 4. Oppsummering

About the Author

Paul Newton

Paul Newton has worked in IT and Project management for over 30 years and has also developed several internet based enterprises. He was a co-founder and director of ITT Ltd where he was responsible for the development and marketing of software-based management training tools. Clients included Microsoft, IBM, Pfizer, Sun Microsystems, UK National Health, Ministry of Defence, Barclays and many other internationally known organisations.

Prior to that, he worked as an IT consultant specialising in developing IBM mainframe software for many of the company's clients including: Rockwell, Severn Trent Water, SWEB, SWALEC, and Eagle Star Insurance.

He also owns www.psychometric-success.com, a leading provider of practice aptitude tests. This website helps over a million people per year to pass job selection tests including: numerical, verbal, abstract, spatial and mechanical reasoning tests. It has 16 free practice tests available to download - visit www.psychometric-success.com.

You can contact him at paul@free-management-ebooks.com, paul@psychometric-success.com or via his personal blog www.pcnewton.com.