Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Organisationsteori - Opgaver og struktur

40
Language:  Danish
Bogen der giver viden om organisatorisk analyse og udvikling af virksomheder.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Ingen reklame inne i boken
Description
Preface
Content

Bogen der giver viden om organisatorisk analyse og udvikling af virksomheder.

Behov for organisatorisk viden

Jeg har konstateret et behov for at kommende ledere, der studerer på universiteter, handelshøjskoler og ingeniørhøjskoler, får opbygget viden om organisatorisk analyse og udvikling af virksomheder. Jeg har gennem de seneste år ladet mig inspirere af en række anbefalelsesværdige udenlandske bøger og danske fremstillinger af dele af organisationsteorien, som det fremgår af litteraturlisterne i bogen. Blandt de udenlandske publikationer har især Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson og Richard Scott tilført mig viden og værktøjer omkring organisationsteorien i internationale organisationer, hvilket jeg har haft gavn af i mit arbejde med bogen. Omvendt har jeg savnet en dansk samlet fremstilling af organisationsbegrebets teoretiske landskab med anbefalinger til de kommende ledere i danske virksomheder og organisationer. Jeg tror på, at de kommende danske ledere med de rette teorier og værktøjer bliver i stand til at skabe konkurrenceevne og merværdi i virksomhederne.

Bøgernes ide

Dette behov for organisatorisk viden forsøger jeg at dække ved at udgive de tre bøger i denne serie. Her kan læseren få en samlet fremstilling af organisationsteorien som den har udviklet sig. Gennem bøgerne kan læseren se organisationen i en helhedsopfattelse, både hvad angår organisationsstrukturen, motivation af medarbejderne og tilpasning til omverdenen. Bøgerne tilbyder samtidig muligheder for forskellige tilgange til ledelse med fokus på struktur og motivation i en åben organisation

Forfatterens erfaringer fra danske organisationer

Jeg bygger min viden på dialog med danske virksomhedsledere og studerende på højere læreanstalter gennem de seneste 25 år. Som rådgiver og bestyrelsesmedlem for danske virksomheder har jeg medvirket i mere end 250 udviklingsprocesser, hvor analyse og udvikling af organisationerne har været med i de primære fokusområder. Et gennemgående træk i disse udviklingsforløb har været, at ledelsen har svært ved at diagnosticere organisationens aktuelle situation og behovet for videre udvikling.

Gennem undervisning på Handelshøjskolen i Århus, ledelsesseminarer og foredrag har jeg erfaret, at der er behov for en bogserie, der samler organisationsteorien på dansk.

Bøgernes struktur

Bøgerne er opbygget med en struktur, så det er muligt at læse dem i sin helhed og at læse de enkelte kapitler hver for sig. Læseren får i bog 1, kapitel 1 en kronologisk oversigt over udviklingen i organisationsteorien gennem de seneste 100 år og samtidig en rød tråd for bogens behandling af temaerne. Kapitel 1 er dermed læserens guideline for brug af bøgerne.

I kapitel 2 bog 1 behandles organisationsteorier med fokus på opgaveløsning og struktur. Derefter følger behandlingen af organisationsteorier med fokus på motivation i kapitel 1 i bog 2. Dernæst behandles organisationens tilpasning til omgivelserne i kapitel 2 bog 2 ved at betragte organisationen som et åbent system.

Ud fra denne viden om organisationsteorierne gennemgås forskellige tilgange til ledelse i kapitel 1 bog 3. Det er her læseren kan finde inspiration og værktøjer til at anvende sin diagnose af organisationen til ledelse af dens medarbejdere.

Løbende forbedringer

Gode ideer til forbedringer modtages gerne og kan formidles til forfatteren på nedenstående adresse. Idet jeg erindrer om at ledelse er at strukturere, motivere og tilpasse sin organisation til omverdenen, ønsker jeg god fornøjelse med det organisatoriske arbejde til opbygning af fremtidens danske organisationer.

Tak

Jeg har behov for at takke de virksomhedsledere og studerende, der har medvirket til min egen forståelse af organisationer og stimuleret min skrivelyst med gode faglige bidrag undervejs.

En særlig tak til min hustru Marianne og mine børn Troels, Pernille og Kirsten, der trods vores aktive familieliv har givet rum til skrivearbejdet.

Hilsen fra

Jørgen Lægaard

 1. Organisationsteori i perspektiv
  1. Krav til fremtidens organisation
  2. Niveauer og perspektiver i organisationsteorien
  3. Den røde tråd i organisation
  4. Kronologisk oversigt over organisationsteorier
 2. Fokus på opgave og struktur
  1. Scientific Management - F.W.Taylor
  2. Administrativ toeri - H.Fayol
  3. Bureaukratimodel - M.Weber
  4. Organisationsstruktur
  5. Teori om administrativ adfærd - H.Simon
  6. Teamorganisering
  7. Faldgruber i fokus på opgaveløsning og struktur
  8. Litteratur til kapitel 2
About the Author

Jørgen Lægaard