Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Innføring i organisasjon og ledelse

111
Language:  Norwegian
Kompendiet gir en kortfattet oversikt over de mest sentrale teoriene som brukes innen fagområdet organisasjon og ledelse.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Content

Kompendiet gir en oversikt over de mest sentrale teoriene, begrepene og modellene som brukes innen fagområdet organisasjon og ledelse. Sentrale temaer som blir behandlet er organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, organisasjonslæring, organisasjonsendringer, makt/innflytelse og organisatorisk beslutningstaking. Et siktemål at kompendiet skal være et supplement til tradisjonelle fagbøker innen organisasjon og ledelse ved at de mest sentrale temaene presenteres på en kortfattet måte. Kompendiet vil således kunne være et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med eksamenslesing.

 1. Kort om organisasjoner
  1. Introduksjon
  2. Hva er en organisasjon
  3. Organisasjonsmetaforer
  4. Organisasjoners mål
  5. Styring, ledelse og koordinering av organisasjoner
  6. Oppsummering
  7. Sentrale begreper
  8. Kontrollspørsmål
 2. Organisasjonsstruktur
  1. Begrepene organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign
  2. Interne og eksterne forhold som påvirker organisasjonsstruktur
  3. Interne forhold
  4. Eksterne forhold
  5. Mekaniske og organiske organisasjonsdesign
  6. Mintzbergs fem organisasjonstyper
  7. Organisasjonsstrukturer og design
  8. Sentrale begreper
  9. Kontrollspørsmål
 3. Organisasjonskultur
  1. Introduksjon
  2. Begrepet organisasjonskultur
  3. Nærmere om organisasjonskultur
  4. Å forstå organisasjonskulturer
  5. Ulike tilnærminger til organisasjonskultur
  6. Ledelse og styring av organisasjonskultur
  7. Organisasjonskultur og innovasjon
  8. Oppsummering
  9. Sentrale begreper
  10. Kontrollspørsmål
 4. Organisasjonslæring
  1. Introduksjon
  2. Hva menes med organisasjonslæring?
  3. Hva er forskjellen på læring på individ- og organisasjonsnivå
  4. ”Den lærende organisasjon” (the learning organization)
  5. Enkel- og dobbelkretslæring
  6. Anvendelser av kunnskap om organisasjonslæring
  7. Oppsummering
  8. Sentrale begreper
  9. Kontrollspørsmål
 5. Organisasjonsendringer
  1. Introduksjon
  2. Generelt om organisasjonsendringer, omstillinger og endringsledelse
  3. Endringsledelse
  4. Organisasjonsutvikling (OD)
  5. Motstand mot endringer
  6. Endringskapasitet
  7. Oppsummering
  8. Sentrale begreper
  9. Kontrollspørsmål
 6. Makt, innflytelse og omdømmebygging
  1. Innledning
  2. Makt
  3. Politikk og impression management
  4. Anvendelser
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 7. Organisatorisk beslutningstaking
  1. Introduksjon
  2. Det rasjonelle vs
  3. atferdsmessige perspektivet
  4. March sin teori om beslutninger i organisasjoner
  5. Søppelbøttemodellen
  6. Sunk costs og opptrapping av irrasjonelle engasjementer
  7. Anvendelser av kunnskap om organisatorisk beslutningstaking
  8. Oppsummering
  9. Sentrale begrepet
  10. Kontrollspørsmål
 8. Organisatorisk kommunikasjon
  1. Innledning
  2. Begrepet kommunikasjon
  3. Ulike teoretiske syn på organisatorisk kommunikasjon
  4. Kommunikasjonsretninger
  5. Formell og uformell kommunikasjon
  6. Nettverk og kommunikasjon
  7. Barrierer
  8. Forbedring og suksesskriterier
  9. Andre aktuelle problemstillinger knyttet til kommunikasjon
  10. Oppsummering
  11. Sentrale begreper
  12. Kontrollsspørsmål
 9. Arbeidsmiljø og organisasjonsklima
  1. Introduksjon
  2. Arbeidsmiljø og organisasjonsklima
  3. Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven
  4. Arbeidsmiljø og trivsel
  5. Sykefravær
  6. Turnover
  7. Mobbing
  8. Oppsummering
  9. Sentrale begreper
  10. Kontrollspørsmål
About the Authors

Tonny Stenheim

Pål Klethagen

Dag Øivind Madsen