Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Hvorfor du skal ha en Executive Coach!

0 Anmeldelser
54
Language:  Norwegian
Boken er skrevet for ledere som ønsker en faglig og personlig utvikling for å bli bedre ledere. Den kommer ikke med løsninger, men med spørsmål og forslag som leseren selv kan reflektere over.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Ingen reklame inne i boken
Description
Content

De viktigste resursene vi har, uansett profesjon og yrke, er mennesker. God forvalting av humankapital øker sjansen for at andre kapitalinteresser forvaltes på best mulig måte.

Dårlig forvaltning av humankapital fører til effektivitetslekkasje, små og store.

En leders hverdag er meget sammensatt og kompleks. Det er multi-tasking på høyt nivå og med et stort forventningspress fra alle kanter. Styret, investorer, konsern, kolleger, ansatte, kunder og kunders kunde, media, politiske og juridiske føringer, økologisk og miljømessige organisasjoner krever oppmerksomhet og tiltak. Refleksjon og sparring med en nøytral part, en Executive Coach kan være en meget verdifull investering.

Coachens rolle defineres sammen med lederen, mens agendaen eies helt og holdent av lederen – coacheen. Executive Coaching er på mange måter et skreddersydd lederutviklingsprogram der samspillet mellom leder og coach tar tak i de viktige utfordringene.

 1. Kort historikk om Coach og Coaching
  1. Dagens coaching
  2. Organisering/sertifisering av coacher
  3. Spesialisering av coacher
  4. Utvikling av Coaching som yrke og profesjon
 2. Hvordan velger du en coach
  1. Hvem spør du?
  2. Tilbud
  3. Prøve coaching
  4. Konfidensialitet, etikk og moral
  5. Når skal du ha en Executive Coach
  6. Kontrakt
  7. Andre forhold
 3. Hvordan sikrer du deg en god start med din Executive Coach?
 4. Coaching struktur
  1. Overordnet struktur for ROCS
  2. ROCS modulstruktur
 5. Den viktige tiden mellom samtalene
 6. Hvor lenge skal coaching vare?
  1. Hver samtale
  2. Over tid
 7. Hva er noen av utfordringene som tas opp i en coachingsamtale
 8. Hva skal coachingen ikke omfatte
 9. Hva koster Executive Coaching
 10. Hvordan avsluttes coachingen
  1. Avslutning etter hvert møte
  2. Avslutning etter moduler og endt oppdrag
  3. Brudd
 11. Lenker Executive Coaching, Litteratur, skoler og sosiale medier
  1. Lenker – coaching bransjeforeninger
  2. Litteratur
  3. Sosiale medier
  4. Skoler
  5. CSR Norge – Nettverk for samfunnsansvar!
  6. Ridler Report 2013
 12. Hva er ditt neste trekk
About the Author

Dennis Jørstad