Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Lär lätt! Företagsekonomi Övningsbok

0 Anmeldelser
105
Language:  Swedish
En gratis övningsbok till företagsekonomi för studenter på kandidat och magisternivå.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Preface
Content

En gratis övningsbok till företagsekonomi för studenter på kandidat och magisternivå

Boken är uppdelad på så sätt att uppgifterna riktar sig mot de respektive kapitel i läroboken Företagsekonomi. Uppgifterna är så konstruerade att de täcker det pensum som genomgås i läroboken.

Enskilda uppgifter kommer naturligtvis att relatera till flera olika ämnen samtidigt och i dessa fall bör eftersträvas att placera uppgiften i förhållande till det ämnet som den handlar om mest. Till många av bokens uppgifter finns det en vägledande lösning. Dessa uppgifter är markerade med en *. Slutligen finns det en rad extrauppgifter utan vägledande lösningar, som är täcks av andra lösningar.

 1. Företagsekonomi generellt
  1. Uppgift 1.1 Företagsekonomins uppgift
  2. Uppgift 1.2 Företagsformer och målsättningar
  3. Uppgift 1.3 Tjänsteföretag
  4. Uppgift 1.4 Offentliga företag
  5. Uppgift 1.5 Utgifter versus kostnader
  6. Uppgift 1.6 Vad är det som gör att ett företag hålls samman?
  7. Uppgift 1.7 Företagets intressenter
  8. Uppgift 1.8 Ekonomistyrning versus externredovisning
  9. Uppgift 1.9 Ekonomistyrningens roll i företaget
 2. Marknad och avsättning
  1. Uppgift 2.1 Olika marknadsformer
  2. Uppgift 2.2 Förutsättningar för fullkomlig konkurrens
  3. Uppgift 2.3 Totalintäktsfunktion
  4. Uppgift 2.4 Marginalintäktsfunktionen
  5. Uppgift 2.5 Efterfrågefunktionen
  6. Uppgift 2.6 Utbudsfunktionen
  7. Uppgift 2.7 Optimering
  8. Uppgift 2.8 Optimering utifrån ett totalperspektiv
  9. Uppgift 2.9 Optimering från både ett total- och marginalperspektiv
  10. Uppgift 2.10 Matematisk lösning av ett optimeringsproblem
  11. Uppgift 2.11 Utbudsfunktion och marginalintäkter
  12. Uppgift 2.12 Efterfrågefunktionen för en vara
  13. Uppgift 2.13 Efterfrågan, Uppgift med 2 marknader
  14. Uppgift 2.14 Break-even
  15. Uppgift 2.15 Försäljning och marknadsföringskostnader
  16. Uppgift 2.16 Försäljning och optimering av prissättning
  17. Uppgift 2.17 Optimering av marknadsföringsutgifterna
  18. Uppgift 2.18 Elasticitet
 3. Produktions- och lagerhållningsteori
  1. Uppgift 3.1 Produktionsfunktionen
  2. Uppgift 3.2 Cobb-Douglas produktionsfunktionen
  3. Uppgift 3.3 Relevanta kostnader i samband med en beslutsituation
  4. Uppgift 3.4 Restriktionsteori (Theory of constraints)
  5. Uppgift 3.5 Outsourcing, kvalitativa bedömningar
  6. Uppgift 3.6 Beslutsituationer kring outsourcing
  7. Uppgift 3.7 Processtid
  8. Uppgift 3.8 Omorganisering av produktionslayout
  9. Uppgift 3.9 Produktionslayout former
  10. Uppgift 3.10 Kvalitetskostnader
  11. Uppgift 3.11 Lagervärderingsmodeller
  12. Uppgift 3.12 JIT
  13. Uppgift 3.13 Kvalitetskostnader
  14. Uppgift 3.14 Kvalitetskostnader
  15. Uppgift 3.15 Produktionsfaktorer
  16. Uppgift 3.16 Produktionsfaktorer
  17. Uppgift 3.17 Produktionsökning
  18. Uppgift 3.18 Försäljningsoptimering
  19. Uppgift 3.19 Produktion och försäljning
  20. Uppgift 3.20 Optimering av lagerhållningskostnader
  21. Uppgift 3.21 Optimering av orderstorlek
  22. Uppgift 3.22 Optimering av seriestorlek
 4. Företagets finansiella position
  1. Uppgift 4.1 Ränta
  2. Uppgift 4.2 Effektiv ränta
  3. Uppgift 4.3 Lånetyper
  4. Uppgift 4.4 Annuitetslån
  5. Uppgift 4.5 Leverantörskredit
  6. Uppgift 4.6 Time value of money
  7. Uppgift 4.7 Framtidsvärde
  8. Uppgift 4.8 Nuvärde
  9. Uppgift 4.9 Avkastningskriterier
  10. Uppgift 4.10 Räkne
  11. Uppgift med avkastningskriteriet
  12. Uppgift 4.11 Anskaffning av anläggningstillgångar
  13. Uppgift 4.12 Investering i anläggningstillgångar
  14. Uppgift 4.13 Värdering av kassaflöde
 5. Kostnader
  1. Uppgift 5.1 Vad är skillnaden mellan utgifter och kostnader?
  2. Uppgift 5.2 Vad är skillnaden mellan fasta kostnader och variabla kostnader?
  3. Uppgift 5.3 Är alla kostnader variabel på lång sikt?
  4. Uppgift 5.4 Vad betyder alternativkostnader?
  5. Uppgift 5.5 Hur defi nieras marginalkostnader?
  6. Uppgift 5.6 För vilken typ av produkter kan företag med fördel använda ordertillverkning?
  7. Uppgift 5.7 Vilka typer av företag kan med fördel använda sig av processkalkyler?
  8. Uppgift 5.8 Nämn tre risker med felaktigt valt kostnadsfördelningssystem.
  9. Uppgift 5.9 Kostnads-sudoku
  10. Uppgift 5.10 Prissättning för en orderproducerande verksamhet
  11. Uppgift 5.11 Processkalkylering
  12. Uppgift 5.12 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  13. Uppgift 5.13 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  14. Uppgift 5.14 Tillverkning och prissättning
  15. Uppgift 5.15 Tillverkning och prissättning
  16. Uppgift 5.16 Val av maskiner
  17. Uppgift 5.17 Ekonomisk värdering av ett projekt
  18. Uppgift 5.18 Ekonomisk värdering av maskinbyte
  19. Uppgift 5.19 Ekonomisk värdering av kostnader
 6. Prissättnings- och produktmixbeslut
  1. Uppgift 6.1 Förklara varför Cost-Volume-Profi t analyser genomförs, samt redogör i vilka praktiska situationer de är användbara
  2. Uppgift 6.2 Finns det situationer, där cost-volume-profi t analyser inte nödvändigtvis är användbara?
  3. Uppgift 6.3 När man står inför ett prissättnings och produktmix problem, vilka faktorer är det som är avgörande för beslutet?
  4. Uppgift 6.4 Hur skiljer sig sådana prissättnings- och produktmix beslut från varandra på kort och på lång sikt?
  5. Uppgift 6.5 Härled Cost-Volume-Profit linjen från följande linjer:
  6. Uppgift 6.6 Cost-Volume-Profit beräkning
  7. Uppgift 6.7 Hur skiljer sig sådana prissättnings- och produktmix beslut från varandra på kort och på lång sikt?
  8. Uppgift 6.8 Beskriver kort de mest centrala faktorer för ett produktmix beslut.
  9. Uppgift 6.9 Beskriver de 2 situationer som ett företag kan befi nna sig i när de skall prissätta.
  10. Uppgift 6.10 Pristagande verksamhet, kort sikt
  11. Uppgift 6.11 Prissättande verksamhet, kort sikt
  12. Uppgift 6.12 CVP analys av ett flygbolag
  13. Uppgift 6.13 Prissättning
 7. Vägledande svar
 8. Introduktion i företagsekonomi
 9. Vägledande svar 1.1 Företagsekonomins uppgift
  1. Vägledande svar 1.2 Företagsformer och deras målsättningar
  2. Vägledande svar 1.3 Tjänsteföretag
  3. Vägledande svar 1.4 Offentliga företag
  4. Vägledande svar 1.5 Utgifter vs kostnader
  5. Vägledande svar 1.6 Vad är det som gör att ett företag hålls samman?
  6. Vägledande svar 1.7 Företagets intressenter
  7. Vägledande svar 1.8 Ekonomistyrning versus externredovisning
  8. Vägledande svar 1.9 Ekonomistyrningens roll i företaget
 10. Marknaden
 11. Vägledande svar 2.1 Olika marknadsformer
  1. Vägledande svar 2.2 Förutsättningar för fullkomlig konkurrens
  2. Vägledande svar 2.3 Totalintäktsfunktion
  3. Vägledande svar 2.4 Marginalintäktsfunktionen
  4. Vägledande svar 2.5 Efterfrågefunktionen
  5. Vägledande svar 2.6 Utbudsfunktionen
  6. Vägledande svar 2.7 Optimering
  7. Vägledande svar 2.8 Optimering utifrån ett totalperspektiv
  8. Vägledande svar 2.9 Optimering från både ett total- och marginalperspektiv
  9. Vägledande svar 2.10 Matematisk lösning av ett optimeringsproblem
  10. Vägledande svar 2.11 Efterfrågefunktion och marginalintäkter
  11. Vägledande svar 2.12 Efterfrågefunktionen för en vara
  12. Vägledande svar 2.13 Efterfågefunktion, Uppgift med 2 marknader
  13. Vägledande svar 2.14 Break-even
  14. Vägledande svar 2.15 Försäljning och marknadsföringskostnader
  15. Vägledande svar 2.16 Försäljning och optimering av prissättning
  16. Vägledande svar 2.17 Optimering av marknadsföringsutgifterna
  17. Vägledande svar 2.18 Elasticiteter
 12. Produktions- och lagerhållningsteori
 13. Vägledande svar 3.1 Produktionsfunktionen
  1. Vägledande svar 3.2 Cobb-Douglas produktionsfunktionen
  2. Vägledande svar 3.3 Relevanta kostnader i samband med en beslutsituation
  3. Vägledande svar 3.4 Restriktionsteori (Theory of constraints)
  4. Vägledande svar 3.5 Outsourcing, kvalitativa bedömningar
  5. Vägledande svar 3.6 Beslutsituationer kring outsourcing
  6. Vägledande svar 3.7 Processtid
  7. Vägledande svar 3.8 Omorganisering av produktionslayout
  8. Vägledande svar 3.9 Produktionslayoutformer
  9. Vägledande svar 3.10 Kvalitetskostnader
  10. Vägledande svar 3.11 Lagervärderingsmodeller
  11. Vägledande svar 3.12 JIT
  12. Vägledande svar 3.13 Kvalitetskostnader
  13. Vägledande svar 3.14 Kvalitetskostnader
  14. Vägledande svar 3.15 Produktionsfaktorer
  15. Vägledande svar 3.16 Produktionsfaktorer
  16. Vägledande svar 3.17 Produktionsökning
  17. Vägledande svar 3.18 Försäljningsoptimering
  18. Vägledande svar 3.19 Produktion och försäljning
  19. Vägledande svar 3.20 Optimering av lagerhållningskostnader
  20. Vägledande svar 3.21 Optimering av orderstorlek
  21. Vägledande svar 3.22 Optimering av seriestorlek
 14. Företagets finansiella position
 15. Vägledande svar 4.1 Ränta
  1. Vägledande svar 4.2 Effektiv ränta
  2. Vägledande svar 4.3 Lånetyper
  3. Vägledande svar 4.4 Annuitetslån
  4. Vägledande svar 4.5 Leverantörskredit
  5. Vägledande svar 4.6 Time value of money
  6. Vägledande svar 4.7 Framtidsvärde
  7. Vägledande svar 4.8 Nuvärde
  8. Vägledande svar 4.9 Avkastningskriterier
  9. Vägledande svar 4.10 Räkne Uppgift med avkastningskriteriet
  10. Vägledande svar 4.11 Anskaffning av anläggningstillgångar
  11. Vägledande svar 4.12 Investering i anläggningstillgångar
  12. Vägledande svar 4.13 Värdering av kassaflöde
 16. Kostnader
  1. Vägledande svar 5.1 Vad är skillnaden mellan utgifter och kostnader?
  2. Vägledande svar 5.2 Vad är skillnaden mellan fasta kostnader och variabla kostnader?
  3. Vägledande svar 5.3 Är alla kostnader variabla på lång sikt?
  4. Vägledande svar 5.4 Vad betyder alternativkostnader?
  5. Vägledande svar 5.5 Hur definierar man marginalkostnader?
  6. Vägledande svar 5.6 För vilken typ av produkter kan företag med fördel använda ordertillverkning?
  7. Vägledande svar 5.7 Vilka typer av företag kan med fördel använda sig av processkalkyler?
  8. Vägledande svar 5.8 Nämn tre risker med felaktigt valt kostnads-fördelningssystem.
  9. Vägledande svar 5.9 Kostnads-sudoku
  10. Vägledande svar 5.10 Prissättning för en orderproducerande verksamhet
  11. Vägledande svar 5.11 Processkalkylering
  12. Vägledande svar 5.12 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  13. Vägledande svar 5.13 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  14. Vägledande svar 5.14 Tillverkning och prissättning
  15. Vägledande svar 5.15 Tillverkning och prissättning
  16. Vägledande svar 5.16 Val av maskiner
  17. Vägledande svar 5.17 Ekonomisk värdering av ett projekt
  18. Vägledande svar 5.18 Ekonomisk värdering av maskinbyte
  19. Vägledande svar 5.19 Ekonomisk värdering av kostnader
 17. Prissättnings- och produktmixbeslut
  1. Vägledande svar 6.1 Förklara varför Cost-Volume-Profit analyser genomförs, samt redogör för i vilka praktiska situationer de är användbara.
  2. Vägledande svar 6.2 Finns det situationer, där cost-volume-profit analyser inte nödvändigtvis är användbara?
  3. Vägledande svar 6.3 När man står inför ett prissättnings- och produktmixproblem, vilka faktorer är det som är avgörande för beslutet?
  4. Vägledande svar 6.4 Hur skiljer sig sådana prissättnings- och produktmixbeslut från varandra på kort och på lång sikt?
  5. Vägledande svar 6.5 Härled Cost-Volume-Profit linjen från följande linjer: Vinst = Omsättning – kostnader
  6. Vägledande svar 6.6 Cost-Volume-Profi t beräkning
  7. Vägledande svar 6.7 Beskriv de två beslutssituationer som ett företag står inför i samband med prissättning.
  8. Vägledande svar 6.8 Beskriv kort de mest centrala faktorer för ett produktmixbeslut.
  9. Vägledande svar 6.9 Beskriv de två situationer som ett företag kan befinna sig i när det skall prissätta.
  10. Vägledande svar 6.10 Pristagande verksamhet, kort sikt
  11. Vägledande svar 6.11 Prissättande verksamhet, kort sikt
  12. Vägledande svar 6.12 CVP analys av ett flygbolag
  13. Vägledande svar 6.13 Prissättning
About the Authors
Christian

Christian Nielsen

Principal achievements

Given the global importance of creating innovative business models that create and capture value for broad stakeholder groups in society, and the evident lack of research in this area, Christian Nielsen’s clear vision led to the establishment of the Business Model Design Center (BMDC, see www.bmdc.aau.dk) at Aalborg University. Within its first four years of existence, this centre of excellence has managed to attract funding of over €1.000.000 for research activities. Furthermore, this funding trend is likely to continue considering that since the establishment of this highly multidisciplinary research centre in 2011, over 200 companies ranging from local start-ups and SMEs to multinationals with a global presence have seen the value of collaborating with BMDC.

This is evidence of the cutting-edge research being produced at BMDC under Christian Nielsen’s leadership, which highlights multidisciplinary contributions that break away from traditional academic silos. The contributions of the rigorous scholarly research have led to published works in leading scholarly journals. Furthermore, the applied research and the sound strategic advice has had a significant impact on the practices of the companies with which BMDC collaborates. This is evident from the ability to attract organisations and funding. As new industrial sectors and academic fields are beginning to recognize the importance of business model design for the future competitiveness of companies in an evermore complex global world, it is expected that the BMDC will continue to strengthen its already internationally oriented position which is already present with the quarterly BMDC summits, the annual Business Model BUZZ (see 2014 resumé here: http://bit.ly/bmb2014v), textbooks downloaded by over 300.000 students and the Open Source based Journal of Business Models (www.journalofbusinessmodels.com) initiated by Christian himself in 2013.

Christian’s ability to change career from business to academia, then to banking and back to academia again illustrates his ability to adapt and acquire new knowledge. Upon his return from the financial sector, Christian made a successful turnaround in the Master’s degree in Management Accounting at Aalborg University. This degree now boasts one of the largest numbers of students for a Master’s degree in business at Aalborg University. At the present Christian serves on the executiveboard for the Department of Business and Management at Aalborg University besides being involved in two start-up companies and teaching business models on a certified executive board governance education.Keynote and research invitations in Europe, the US and Australasia are evidence of the broad reach of his research and entrepreneurial skillsets. 

Research strategy

Christian's research profile lies at the intersection of management accounting, business models and intellectual capital and relates to issues of accountability and performance measurement. Theoretically, Christian’s work builds upon Activity Systems Theory and Effectuation Theory as well as theories of accountability, legitimacy and stakeholder theory. His current research has led to the creation of a typology of business model configurations. This typology is able to constitute a backbone for mapping out the business models of any organisation,thus substantiating business model innovation patterns through empirical testing, and furthermore forming the backbone of business model benchmarking,KPIs, external disclosures and their assurance.This has led to the creation of a software platform open to other researchers to engage in and perform empirical testing on emerging theory and to help build new theories. The vision for this database is that it will become the world’s most comprehensive mapping of business model configurations and be capable of drawing in researchers with analytical, archival, and qualitative foci to further strengthen its quality.

This again is evidence of Christian Nielsen’s innovative and visionary foresight in creating synergies and bringing experts together around a common cause in turn providing a strong and more holistic methodological and theoretical contribution to a neglected area. It is Christian’s vision that the BMDC will become a leading global center of excellence, continually attracting companies that see value in collaboration, and hence further enhancing the research brand of the center. The research center’s collaboration is expanding as we speak, and from primarily having European research partners, the center now has strong links with Australasia, and more recently it has been invited to collaborate with global thought leaders such as Stanford University.

Gunnar Rimmel

Christian Nielsen (cand.oecon., ph.d.) er ansat som lektor ved Aalborg Universitet og leder forskningscenteret CREBS (Center for Research Excellence in Business modelS). Derudover koordinerer Christian kandidatgraden i økonomistyring og varetager flere ledelseshverv på og uden for universitetet. Han har tidligere arbejdet som økonom, konsulent og aktiestrateg og er en ofte benyttet kilde i de finansielle medier. Christian Nielsens forskning tager udgangspunkt i kommunikation og forståelse af strategiske informationer og præstationsmålinger og knytter således, via repræsentationen af virksomhedens forretningsmodel, bånd imellem den interne præstationsmålingstankegang og den eksterne analytikers forståelsesrammer. Christian Nielsen har publiceret en lang række videnskabelige artikler både i danske og internationale tidsskrifter.