Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Erhvervsøkonomi - Kompendium

0 Anmeldelser
1 Review
109
Language:  Danish
Dette kompendium er et supplement til eksamenslæsning og det øvrige pensum i relation til basisfag inden for områderne: driftsøkonomi og erhvervsøkonomi.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Preface
Content
Reviews

Dette kompendium er et supplement til eksamenslæsning og det øvrige pensum i relation til basisfag inden for områderne: driftsøkonomi og erhvervsøkonomi. Bogen tilbyder blandt andet korte eksempler samt cases fra konkrete danske virksomheder.

Formålet med kompendiet ’Lær nemt! Erhvervsøkonomi’ er at give den studerende et supplement til eksamenslæsningen og det øvrige pensum i relation til basisfag inden for områderne: driftsøkonomi og erhvervsøkonomi. Det er tilstræbt at forklare emnerne på en letforståelig og overskuelig facon ved at inddrage korte eksempler samt cases fra konkrete danske virksomheder, som kan sætte emnerne i et realistisk og forståeligt perspektiv. Kompendiet udgør således mere end et traditionelt kompendium af emner, eksempler og regneopgaver.

Kompendiets afsnit er opbygget således, at hvert emne indledningsvist er beskrevet kort og præcist, idet emnets specifi kke problemstilling præsenteres, og der gøres rede for, hvorfor dette kan være vigtigt for en virksomhed. Herefter uddybes emnet, og der vises med eksempler og cases fra konkrete danske virksomheder, hvorledes problemstillingen tager sig ud. Virksomhedseksempler er udvalgt så både produktions-, service-, forsknings-, og offentlige virksomheders problemstillinger belyses. Endelig giver en række checkspørgsmål sidst i hvert kapitel den studerende mulighed for at fundere videre over emnet, samt at kontrollere om kapitlets indhold er forstået rigtigt.

Hvert kapitel er opbygget på følgende måde:

- Indledning med læringspointer og overblik over kapitlet

- Teorien med korte konkrete eksempler til belysning og diskussion af problemstillingen

- Checkspørgsmål

Kompendiet kan således læses på forskellig vis med varierende grundighed afhængig af den studerendes behov. Det er tilstræbt, at kompendiet i sig selv kan fungere som lærebog, idet det dækker pensum i de driftsøkonomiske fag, og fokus er således på at give en ligetil gennemgang af de grundlæggende teorier og begreber inden for erhvervsøkonomien og management accounting. Det kan også anvendes udelukkende som et overbliksskabende redskab. En anden mulighed er at anvende lærebogens supplerende eksempler og konkrete virksomhedseksempler til at perspektivere og forstå de driftsøkonomiske problemstillinger bedre. Endelig kan de supplerende checkspørgsmål med fordel anvendes til eksamenslæsningen.

I forbindelse med kompendiets opbygning er der skelet til en række af de lærebøger, som anvendes på danske læreanstalter inden for erhvervsøkonomi for dermed at sikre, at de studerende kan navigere nogenlunde problemfrit imellem dette kompendium og deres lærebøger. I kompendiet sammenholdes de gængse engelske udtryk med deres tilsvarende danske defi nitioner.

Forfatteren ønsker at takke Birgitte Højklint for hendes hjælp med sproglig korrektur på dette kompendium. Endvidere ønsker forfatteren at anerkende, at inspirationen til enkelte afsnit og fi gurer i bogen er hentet fra undervisnings- og eksamensmateriale i forbindelse med Management Accounting faget på bachelor uddannelsen ved Handelshøjskolen i Århus. Hermed en stor tak til kollegerne: Anja Baastrup, Peter Friis, Tom Albæk Hansen, Morten Jakobsen og Brian Vahlun Jørgensen.

 1. Introduktion til driftsøkonomi
  1. Virksomheden og dens måtsætninger
  2. Eksternt versus internt regnskab
  3. Nye udfordringer fra den nye økonomi
  4. Checkspørgsmål
 2. Markedet
  1. Markedsreformer og antallet af udbydere
  2. Omsætnings- og efterspørgselsfunktioner
  3. Elasticiteter
  4. Afsætning og afsltningsfunktionen
  5. Optimering og optimeringsmodeller
  6. Forecasting
  7. Checkspørgsmål
 3. Produktion og lagerteori
  1. Produktion
  2. Lagerteori
  3. Checkspørgsmål
 4. Virksomhedens finansielle position
  1. Rentes regning
  2. Lånetyper
  3. Metoder til investeringskalkulationer
  4. Ekstern finansiel kontrol
  5. Checkspørgsmål
 5. Referencer og supplerende læsning
 6. Indeks
Rigtig godt kompendium. Giver et fantastisk overblik.
More reviews
About the Author
Christian

Christian Nielsen

Principal achievements

Given the global importance of creating innovative business models that create and capture value for broad stakeholder groups in society, and the evident lack of research in this area, Christian Nielsen’s clear vision led to the establishment of the Business Model Design Center (BMDC, see www.bmdc.aau.dk) at Aalborg University. Within its first four years of existence, this centre of excellence has managed to attract funding of over €1.000.000 for research activities. Furthermore, this funding trend is likely to continue considering that since the establishment of this highly multidisciplinary research centre in 2011, over 200 companies ranging from local start-ups and SMEs to multinationals with a global presence have seen the value of collaborating with BMDC.

This is evidence of the cutting-edge research being produced at BMDC under Christian Nielsen’s leadership, which highlights multidisciplinary contributions that break away from traditional academic silos. The contributions of the rigorous scholarly research have led to published works in leading scholarly journals. Furthermore, the applied research and the sound strategic advice has had a significant impact on the practices of the companies with which BMDC collaborates. This is evident from the ability to attract organisations and funding. As new industrial sectors and academic fields are beginning to recognize the importance of business model design for the future competitiveness of companies in an evermore complex global world, it is expected that the BMDC will continue to strengthen its already internationally oriented position which is already present with the quarterly BMDC summits, the annual Business Model BUZZ (see 2014 resumé here: http://bit.ly/bmb2014v), textbooks downloaded by over 300.000 students and the Open Source based Journal of Business Models (www.journalofbusinessmodels.com) initiated by Christian himself in 2013.

Christian’s ability to change career from business to academia, then to banking and back to academia again illustrates his ability to adapt and acquire new knowledge. Upon his return from the financial sector, Christian made a successful turnaround in the Master’s degree in Management Accounting at Aalborg University. This degree now boasts one of the largest numbers of students for a Master’s degree in business at Aalborg University. At the present Christian serves on the executiveboard for the Department of Business and Management at Aalborg University besides being involved in two start-up companies and teaching business models on a certified executive board governance education.Keynote and research invitations in Europe, the US and Australasia are evidence of the broad reach of his research and entrepreneurial skillsets. 

Research strategy

Christian's research profile lies at the intersection of management accounting, business models and intellectual capital and relates to issues of accountability and performance measurement. Theoretically, Christian’s work builds upon Activity Systems Theory and Effectuation Theory as well as theories of accountability, legitimacy and stakeholder theory. His current research has led to the creation of a typology of business model configurations. This typology is able to constitute a backbone for mapping out the business models of any organisation,thus substantiating business model innovation patterns through empirical testing, and furthermore forming the backbone of business model benchmarking,KPIs, external disclosures and their assurance.This has led to the creation of a software platform open to other researchers to engage in and perform empirical testing on emerging theory and to help build new theories. The vision for this database is that it will become the world’s most comprehensive mapping of business model configurations and be capable of drawing in researchers with analytical, archival, and qualitative foci to further strengthen its quality.

This again is evidence of Christian Nielsen’s innovative and visionary foresight in creating synergies and bringing experts together around a common cause in turn providing a strong and more holistic methodological and theoretical contribution to a neglected area. It is Christian’s vision that the BMDC will become a leading global center of excellence, continually attracting companies that see value in collaboration, and hence further enhancing the research brand of the center. The research center’s collaboration is expanding as we speak, and from primarily having European research partners, the center now has strong links with Australasia, and more recently it has been invited to collaborate with global thought leaders such as Stanford University.