Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Energiproblemer

En invitasjon til refleksjoner og diskusjoner

97
Language:  Norwegian
I denne boken svarer leserne kapittelvis på en rekke spørsmål knyttet til den energisituasjon Norge er kommet i som nasjon og som enkeltindivider, også i et internasjonalt perspektiv.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Preface
Content

I denne boken svarer leserne kapittelvis på en rekke spørsmål knyttet til den energisituasjon Norge er kommet i som nasjon og som enkeltindivider, også i et internasjonalt perspektiv. Spørsmålene blir så drøftet av forfatterne på en slik måte at leserne selv kan vurdere og diskutere i hvilken grad de er enige eller uenige i de konklusjoner og ettertanker forfatterne har.

Boken er ment som et bakteppe for den debatt vi tror ikke bare skal drøftes i høyere politiske kretser og blant ”eksperter” og aktivister. Den passer også som undervisningsbidrag både på høyere og lavere nivå.

Norge har i dag et stort energi- og kraftbehov. Hva betyr dette for Norge som nasjon og for deg som individ?

Denne boken har synspunkter på norsk og vest-europeisk energiutvikling, og den setter et spørrende søkelys på hva et moderne samfunns energibehov kan forårsake av både forståelser og misforståelser, både i og utenfor vår egen verdensdel. Hensikten er å øke den allmenne forståelsen for hva energi betyr for hver enkelt av oss, slik at ikke energiproblemer bare blir drøftet av teknologer og andre ”eksperter”.

Boken er ingen akademisk lærebok i vanlig forstand. Til det er energiproblematikk for omfattende. Formålet er at leseren får et oversiktskart til egne ettertanker. Hvert kapittel starter derfor med 6 spørsmål som du som leser oppfordres til å ta stilling til. Refleksjonene kan så sammenlignes med hva denne bokens forfattere mener, tror og er spørrende til når det gjelder Norges energisituasjon. Flere må gjerne svare og så sammenligne svarene, for diskusjoner og refleksjoner. Lesernes egne ettertanker etter denne sammenligningen må gjerne formidles videre via Twitter, Youtube, LinkedIn o.l, samt være starten på diskusjoner leserne seg imellom i alle fora som måtte egne seg for å tenke gjennom et av verdens aller største utfordringer i årene framover, ikke minst for Norge.

 1. Bakgrunn
 2. Energi og energipolitikk – er det viktig?
  1. Energi
  2. CO2
  3. Elektrisk kraft
  4. Energipolitikk
 3. FN, Europa og klimagasser – hva er situasjonen?
  1. IPCC
  2. Kull- og stålunion
  3. Kjernekraft og gass
  4. Kraftproduksjon og bærekraftig utvikling?
  5. Kyoto-protokollen
  6. Et liberalisert kraftmarked
 4. Kraftproduksjon og miljø i et nytt århundre – quo vadis?
  1. Verden trenger mye kraft
  2. Hva med klimagassene?
  3. Kjernekraft på vei inn?
  4. Motstand mot et internt kraftmarked
  5. Energi og forsyningssikkerhet?
  6. EU’s tredje problemområde – klimagassutslipp?
  7. EU høyner ambisjonsnivået
  8. Energikonsum 2010
  9. Den gode viljes klimapolitikk
  10. Klimarealisme?
  11. Ulike synspunkter
 5. Energikostnader og livsløpsanalyser – hvordan forurenses hva mest?
  1. Hva er miljøpåvirkning?
  2. Hva er da “best”?
  3. Biodrivstoff og livsløpsanalyser
  4. Produksjonskostnader for kraft
  5. Hva er billig og hva er dyrt?
 6. Kjernekraft – en viktig kraftkilde?
  1. Kjernekraft - en veletablert energikilde?
  2. En skiftende historie
  3. Politisk motstand?
  4. Nye holdninger?
  5. Stadig mer kjernekraft?
  6. Hva med radioaktivt avfall?
  7. Hvem bygger nye anlegg?
 7. Vindkraft – en ustabil forbundsfelle?
  1. Vindkraft i dag og i morgen
  2. Hvorfor vindkraft?
  3. Hva er prisen for vindkraft?
  4. Vindkraft i Norge?
  5. Norsk offshore-vindkraft?
  6. Kjernekraft eller vindkraft?
 8. Fangst og lagring av CO2 (CCS) – framtidens teknologi?
  1. Fossilkraft og CO2-utslipp
  2. CCS – teknologi – politikk?
  3. Framover
  4. Møter Kårstø-prosjektet en annen virkelighet?
  5. Mongstad-anlegget – tro eller tvil?
 9. Annen fornybar energi – er håpet grønt eller lysegrønt?
  1. Store forventninger
  2. Geotermisk kraftproduksjon?
  3. Solkraft?
  4. Tidevannskraft?
  5. Havstrømskraft?
  6. Utvikling og økonomi?
 10. Energi i Norge – med sideblikk
  1. ”Det er vanskelig å spå – spesielt om framtiden”
  2. Hva ble framtiden?
  3. Hva har skjedd videre?
  4. Enova forvalter subsidiene
  5. Vindkraft?
  6. Bioenergi – et brennbart emne
  7. Klimafond eller kvotesystem?
  8. Hva med norsk vannkraft?
  9. Energiloven
  10. Det nordiske fellesmarkedet for kraft?
  11. Energi 21
  12. Mangelfullt kraftnett?
  13. Monstermaster?
  14. Naturgass og miljø?
  15. Hva blir framtiden?
 11. Vedlegg
 12. Viktige institusjoner og organisasjoner
 13. Referanser
 14. About the Authors
About the Authors

Roar Rose

Svein-Arne Jessen