Categories Pricing Corporate
Free Textbook

En innføring i tingenes internett

142
Language:  Norwegian
Tingenes internett (IoT) er en digital revolusjon som i tiden som kommer vil få stor innvirkning på våre liv. Denne boka gir en omfattende introduksjon til tingenes internett.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Content

I tiden som kommer vil tingenes internett (IoT) få en økende innvirkning på våre liv. IoT brukes i smarte hjem, smarte byer, industri, bedrifter og berører alle bransjer. Mange har spådd at IoT vil bli den neste store digitale revolusjonen.Denne boka gir en omfattende introduksjon til tingenes internett.Første del av boka introduserer innebygde systemer. Sentrale emner er sensorer, aktuatorer og arkitekturen til innebygde systemer.Andre del av boka introduserer tingenes internett (IoT), arkitekturen til IoT, IoT-kommunikasjon og viktige IoT-teknologier. Andre temaer blir også diskutert som nettskyen og Big Data i forbindelse med IoT.

Om forfatteren

Einar Krogh er høgskolelektor ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.Bakgrunn: Cand. Scient. i informatikk ved Universitetet i OsloFaglige interesser: Operativsystemer, innebygde systemer, tingenes internett, Raspberry Pi, programmering, matematikk.

 • Forord
 • Del 1 Innebygde systemer
 1. Innledning til innebygde systemer
  1. Hva er et innebygd system?
  2. Sanntidssystemer
  3. Innebygde systemer sammenlignet med datamaskiner
  4. Egenskaper ved innebygde systemer
  5. Roboter og innebygde systemer
 2. Bruk av innebygde systemer
  1. Innebygde systemer i kjøretøyer
  2. Noen eksempler på innebygde systemer
 3. Sensorer og aktuatorer
  1. Transdusere
  2. Sensorer
  3. Noen sensorer
  4. Sensorfusjon
  5. Aktuatorer
  6. Bruk av aktuatorer
 4. Arkitekturen til innebygde systemer
  1. Maskinvarearkitektur
  2. Programvarearkitektur
  3. Operativsystemarkitektur
  4. Mellomvare
  5. Noen operativsystemer for innebygde systemer
  6. Standarder for innebygde systemer
 5. Programmering av innebygde systemer
 • Del 2 Tingenes internett
 1. Hva er tingenes internett?
  1. Eksempler på bruk av tingenes internett
  2. Fordeler og ulemper ved tingenes internett
 2. Hvordan nettskyen fungerer
  1. Hva er nettskyen?
  2. Nettskyarkitekturen
 3. Hvordan tingenes internett fungerer
  1. Hovedkomponentene i tingenes internett
  2. Noen grunnleggende teknologier i tingenes internett
  3. En modell for tingenes internett
 4. Big Data og tingenes internett
  1. Big Data
  2. Datainnsamling
  3. Dataaggregering
  4. Maskinlæring i tingenes internett
  5. Dataanalysens rolle i tingenes internett
 5. Arkitekturen til tingenes internett
  1. Viktige teknologier i tingenes internett
  2. Noen krav til en IoT arkitektur
  3. Plattformer for tingenes internett
  4. En firetrinns arkitektur for et IoT-system
  5. IoT-Gateways
  6. Lokal databehandling
 6. IoT kommunikasjon
  1. Kablede og trådløse nettverksløsninger
  2. Noen trådløse teknologier
  3. Fire typer trådløse nettverk for tingenes internett
  4. Protokoller og standarder for tingenes internett
 7. Plattformer for tingenes internett
  1. Noen IoT-plattformer
  2. Verktøy for å koble sammen tingene i tingenes internett
 8. Tingenes internett og sikkerhet
  1. Noen trusler mot tingenes internett
  2. Noen angrep mot tingenes internett
  3. Sikkerhetsutfordringer
  4. Hvordan sikre IoT-enheter
 9. Design for tingenes internett
  1. Forstå applikasjonen
  2. Prinsipper for et godt IoT-design
 10. Statistikk om tingenes internett
  1. Størrelsen på tingenes internett
  2. Hva er fremtiden for tingenes internett?
 • Bibliografi
About the Author

Einar Krogh