Categories Pricing Corporate
Free Textbook

C# 2 - Bind II

Avancerede begreber i sproget C#

220
Language:  Danish
C# 2 - Bind I og Bind II er anden bog i serien af bøger om udvikling af programmer i C# til .
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Content
book.tabs.appendix

C# 2 - Bind I og Bind II er anden bog i serien af bøger om udvikling af programmer i C# til .NET platformen. Bogen udgør sammen med C# 1 den nødvendige basisviden inden for programmering. for at kunne skrive færdige .NET applikationer. Bogen er inddelt i 6 dele, som kan læses uafhængige af hinanden, og som vigtige emner kan nævnes delegates og events, assemblier og class libraries, LINQ samt udvikling af programmer med flere tråde. Bogens afsluttes med et appendiks om binære tal. Stoffet behandles primært i relation til et antal eksempler, som kan downloades og alle er skrevet ved hjælp af Visual Studio.

Klik her for at downloade eksemplerne fra bogen.

 1. Forord
 2. Indledning
  1. Del 1 Delegates
 3. Simple delegates
  1. Exam01 En beregningsmetode
  2. Exam02 Indtastning af en int
 4. Multicast delegate
  1. Exam04 Studerende og beståelseskriterier
 5. Generisk delegate
  1. Exam05 Søgning
  2. Exam06 Indtastning af vilkårlige typer
 6. Asynkrone delegates
  1. Exam07 Sortering af et array
 7. Callback
  1. Exam08 Callback med reference
  2. Exam09 Callback med en delegate
  3. Exam10 Et observer pattern
 8. Events
  1. Exam11 Eventhandler
  2. Exam12 Parametre til eventhandlere
  3. Exam13 Termometer
  4. Del 2 Særlige C# konstruktioner
 9. Automatiske properties
 10. Indeksoperatoren
  1. Exam14 Perfekte tal
  2. Exam15 Eksamenskarakterer
 11. Objekt initialisering
 12. Inner typer
 13. Implicit type
 14. Partielle klasser og metoder
 15. Anonyme typer
 16. Anonyme metoder
  1. Exam22 Primtal
 17. Lambda udtryk
 18. Operator overstyring
  1. Exam24 Klassen Point
  2. Exam25 Klassen Counter
 19. Brugerdefineret typekonvertering
 20. Bit operatorer
  1. Exam28 BitArray
 21. Unmanaged code
  1. Del 3 Assemblier
  2. Namespaces
  3. Exam30 Flere namespaces
 22. Class library
  1. Exception typen
  2. PaLib.Math
  3. Klassen Bitmap
  4. Exam31 Anvendelse af PaLib
 23. Strukturen af en assembly
  1. Ildasm
 24. Platformuafhængighed
  1. Exam32 Konti
 25. Private assemblier
 26. Shared assemblier
  1. Strong names
  2. Installer en shared assembly
  3. Exam33 Referer en shared assembly
  4. App.Config
 27. Reflection
  1. Exam34 Type objekter
  2. Klassen Type
  3. MathLib Et simpelt dll
  4. Exam36 Load en assembly på runtime
  5. Exam37 Load en shared assembly
  6. Exam38 Sen binding
  7. .NET attributter
  8. DataLib
  9. Exam39 Danske konger
  10. Brugerdefinerede attributter
  11. Anvendelse af reflection
  12. Exam89 Sequence programmet
  13. Udvidelse af PaLib
  14. Nye sekvenser
  15. Exam90 Exam89 revideret
 28. Del 4 LINQ
 29. Introduktion til LINQ udtryk
  1. Exam60 Et array som datakilde
  2. Exam61 Extension metoden Sum()
  3. Exam62 Kontohavere
  4. Exam63 Kontogrupper
  5. Exam64 Print transaktioner
  6. Exam65 Positive transaktioner
 30. Grundlæggende syntaks
  1. Where delen
  2. Resultatet
  3. Ordning
  4. Grupper
  5. Join
 31. Query operatorer
  1. Aggregate()
  2. ToArray og lignende
  3. Range og Repeat
  4. Skip og Take
  5. Mængdeoperatorer
 32. Brugerdefinerede LINQ udtryk
  1. Single element operator
  2. Exam69 Random operator
  3. Sequence operator
  4. Exam70 SubSequence operator
  5. Aggregate operator
  6. Exam71 StandardDeviation operator
  7. Grouping operator
  8. Exam72 Category operator
  9. Del 5 Programmer med flere tråde
 33. Application domain
 34. Processer
  1. MathLib
  2. FibonacciNumbers
  3. Exam40 Maskinens processer
  4. Exam41 Processens tråde
  5. Exam42 Processens moduler
  6. Exam43 Kill proces
  7. Exam44 Start et program
  8. Exam45 Alle assemblier
  9. Exam46 Load en assembly
 35. Tråde
 36. Asynkrone delegates igen
  1. Exam47 Sortering af et array
 37. Klassen Thread
  1. Exam48 Trådes egenskaber
  2. Exam49 Tre tråde
  3. Exam50 Vent på trådene
  4. Exam51 Parametre til tråde
  5. Exam52 Background threads
 38. Samtidighed
  1. Exam53 Usynkroniserede tråde
  2. Exam54 Synkronisering af trådene
  3. Exam55 Skift farve
  4. Exam56 Thread safe operationer
  5. Exam57 Producer og consumer
  6. Exam58 Producer og consumer synkroniseret
  7. Exam59 Flere consumere
  8. Exam80 En semaphor
 39. Timer
  1. Exam81 En vigtig besked
 40. Mere om Tråde
 41. Parallel programmering
 42. PLINQ
  1. Exam82 Primtal mindre end 20 millioner
  2. Exam83 Stavekontrol
  3. Anvendelse af PLINQ
  4. Exam84 Sideeffekter
 43. Klassen Parallel
  1. Exam85 Parallel.Invoke()
  2. Exam86 Parallel.For
  3. Exam87 Parallel.ForEach
  4. Del 6 Afsluttende eksempel
 44. Appendiks A De binære tal
 45. Det binære talsystem
 46. Det hexadecimale system
 47. De hele tal
 48. Komplement aritmetikken
  1. Addition
  2. bits addition
  3. Subtraktion
  4. bits subtraktion
  5. Multiplikation
  6. Division
 49. Binære operationer
  1. Venstre skift
  2. Højre skift
  3. AND
  4. OR
  5. XOR
  6. NOT
  7. Eksempler
 50. Indkodning af tegn
  1. ASCII
  2. Unicode
  3. UTF-16
  4. UTF-8
  5. UTF-32
 51. Repræsentation af decimaltal
  1. Lidt mere om binære tal
  2. Flydende tal
  3. bits flydende tal
  4. bits flydende tal
About the Author

Poul Klausen