Nazish S. Qazi
  • Antall bøker: 7

Life Coach, Business Trainer and Author

Having almost 30 years in business, working with a multitude of companies, multi-national clients, in multiple countries and gained a Psychology Masters, accounts for nothing if the knowledge is not applied effectively. The same is true for self-development books. Nazish therefore, aims to provide down-to-earth guidance and user-friendly techniques, which you can learn how to apply and make real life changes.

Bla igjennom alle bøkene ved Nazish S. Qazi
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel