Categories Pricing Corporate
Pål Klethagen
  • Land: Norway
  • Antall bøker: 1

Pål Klethagen er Siviløkonom og Cand. Merc fra NHH og master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han kan kontaktes på epost: klethagen@gmail.com.

Tonny Stenheim har en PhD-grad fra Handelshøiskolen i København (CBS). Han er i tillegg utdannet Cand. Mag og Cand. Merc fra Høgskolen i Buskerud og Master i Regnskap og Revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han jobber som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Nydalen og har også en førsteamanuensis ӀӀ-stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Han kan kontaktes på epost: tonnys@hbv.no eller tonny.stenheim@bi.no.

Dag Øivind Madsen har en PhD-grad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er i tillegg utdannet Siviløkonom fra NHH, Master of Science in Accounting and Finance fra London School of Economics and Political Science, bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi og Cand. Mag med sosiologi mellomfag fra Universitetet i Bergen. Han jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og kan kontaktes på epost: dagm@hbv.no.

Bla igjennom alle bøkene ved Pål Klethagen
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel