Catrin Strömvall
  • : 1

Catrin Strömvall är personalvetare med kandidatexamen i sociologi och flerårig erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning, omvärldsanalys och psykosocial arbetsmiljö i offentlig verksamhet. Efter drygt 20 år som både anställd och arbetsgivare inom fackföreningsrörelsen har hon ett brett perspektiv på personalpolitik och Human Resources som medel för tillväxt och konkurrenskraft.