Inger Karlsson-Bergquist
  • : 1

Utbildad socionom och ICF diplomerad coach. Med många års erfarenhet av att coacha.

Personlig utveckling har alltid funnits som en röd tråd. Abraham/hicks och andra inspiratörer har gjort starka intryck på mig och som jag också låtit min berättelse genomsyras av.

Arbetar idag tillsammans med en kollega och driver vårt företag DrivCraft. Där arbetar vi med coaching, rekrytering och utbildning.