dr Peter J. Scharpff RI
  • Antall bøker: 78

Peter Scharpff is oorspronkelijk afkomstig uit de computer-linguïstische hoek. Zijn wetenschappelijke focus lag op de interactie tussen mens en machine, vooral op de spraak- en taaltechnische kant daarvan. Behalve het ontwikkelen van materiaal voor trainingsdoeleinden op het gebied van kantoorautomatisering, heeft hij ook vele publicaties op zijn naam staan over algemenere onderwerpen als digitale veiligheid, privacy, hardware, programmeren, webdesign, telewerken, sociale netwerken, en dergelijke.

Bla igjennom alle bøkene ved dr Peter J. Scharpff RI
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel