Marianna Euler
  • Antall bøker: 4

Marianna Euler is an associate professor of mathematics at Luleå University of Technology, where she is teaching several undergraduate mathematics course for Engineering students, including courses in linear algebra, differential equations and linear analysis. She is an active researcher in the subject of nonlinear partial differential equations and Lie symmetry transformation groups on which she has published over 40 research articles.

Norbert Euler is a full professor of Mathematics at Luleå University of Technology in Sweden. He is teaching a wide variety of Mathematics courses at both the undergraduate and graduate level and has done so at several universities worldwide for the more than 25 years. He is an active researcher and has to date published more than 70 peer reviewed research articles in Mathematics and Mathematical Physics journals and is the co-author of several books. In his research he specializes on the subject of Nonlinear Differential Equations (both ordinary- and partial differential equations) in Mathematical Physics, of which he is studying the equations' integrability properties and methods of exact solutions by algebraic and geometrical means using, e.g. the Lie symmetry Algebra and Lie Transformation Group structures. He is also involved in editorial work for some international journals and he is the Editor-in-Chief of the Journal of Nonlinear Mathematical Physics. For more information, please visit his personal website at http://staff.www.ltu.se/~norbert/

Bla igjennom alle bøkene ved Marianna Euler
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel