Arild Wikan
  • Antall bøker: 1

Dr Arild Wikan is an associate professor at Harstad University College, Harstad, Norway. He also holds a position at the University of Tromsø. Norway. His research interests are mainly in discrete dynamical systems, in particular problems within population dynamics. Wikan has published several scientific papers within this field. He is also an experienced teacher and has taught mathematics at almost every level.

Bla igjennom alle bøkene ved Arild Wikan
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel