Ralph McKechnie Brown
  • Antall bøker: 6

Ralph speaks to conferences and leads workshops throughout New Zealand and in Asia and Australia. He specialises in the psychology of success.

His series ‘What successful people really do’ and ‘The village that could’ are in Bookboon’s Premium collection. He has written three other books, academic papers on psychology and more than a hundred blogs and articles.

Ralph has a background in psychology, business and journalism. (His career includes more than 12 years as a journalist for Television New Zealand and on secondment to the BBC.)

In 2011, Professional Speakers Australia awarded him the CSP – the highest international accreditation for professional speakers.

Ralph founded what is now Skillset New Zealand more than 30 years ago and remains its managing director. Skillset’s clients are amongst New Zealand’s largest organisations.

Bla igjennom alle bøkene ved Ralph McKechnie Brown
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel