Leo Strijbosch
  • Antall bøker: 1

Leo W.G. Strijbosch

Education Master of Transport and Logistics Management, Tias Business School & Tilburg University (1995)
PhD in Health Sciences, University of Maastricht, subfield: Statistics (1989)
MA in Mathematics, Eindhoven University of Technology (1975)

Major Fields
Inventory Management, Statistics, Operations Research

Employment History
2004 (Oct.) – 2010 (March):
Associate Professor of Quantitative Logistics, Department of Econometrics & Operations Research, Tilburg University

1996 – 2004 (Sept.):
Assistant Professor of Quantitative Logistics, Department of Econometrics & Operations Research, Tilburg University

1985 – 1995:
Scientific Software Developer, Local Automation Unit, Tilburg University

1975 – 1985:
Statistics Consultant, University of Maastricht

Bla igjennom alle bøkene ved Leo Strijbosch
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel