Lär lätt! Statistik Övningsbok

Valutazioni:
( 13 )
116 pages
Lingua:
 Swedish
Statistik används huvudsakligen till att beskriva en datamängd i olika avseenden (beskrivande statistik) eller att analysera verkligheten med hjälp av stickprov (analytisk statistik).
Questo e' un eBook gratuito per studenti
Tutti i libri di testo gratuiti, per sempre. Meno del 15% di pubblicità.
 
Abbonamento Business gratuito per i primi 30 giorni, poi $5.99/mese
Gli ultimi arrivi
Sull'Autore
Descrizione
Contenuto

En gratis övningsbok till Statistik för studenter på kandidat och magisternivå

 1. Introduktion till statistik
  1. Lösningsförslag
 2. Sannolikhetslära
  1. Lösningsförslag
 3. Diskreta fördelningar
  1. Lösningsförslag
 4. Kontinuerliga fördelningar
  1. Lösningsförslag
 5. Konfidensintervall
  1. Lösningsförslag
 6. Hypotestest
  1. Lösningsförslag
 7. Variansanalys
  1. Lösningsförslag
 8. Regressionsanalys
  1. Lösningsförslag
 9. Chitvå-tester
  1. Lösningsförslag
 10. Icke-parametriska metoder
  1. Lösningsförslag