Lär lätt! Mikroekonomi Övningsbok

Valutazioni:
( 14 )
98 pages
Lingua:
 Swedish
En gratis övningsbok till mikroekonomi för studenter på kandidat och magisternivå
Questo e' un eBook gratuito per studenti
Tutti i libri di testo gratuiti, per sempre. Meno del 15% di pubblicità.
 
Abbonamento Business gratuito per i primi 30 giorni, poi $5.99/mese
Gli ultimi arrivi
Sull'Autore

Krister Ahlersten has a PhD in Finance from the Stockholm School of Economics and work with quantitative analysis, asset pricing, and risk assessment in the banking industry

Descrizione
Contenuto

En gratis övningsbok till mikroekonomi för studenter på kandidat och magisternivå

1 Konsumentteori

2 Efterfrågan

3 Produktion

4 Kostnader

5 Fullständig konkurrens

6 Monopol

7 Spelteori

8 Oligopol

9 Monopolistisk konkurrens

10 Arbetskraft

11 Allmän jämvikt

12 Val under osäkerhet

13 Andra marknadsmisslyckanden

Lösningsförslag

1 Konsumentteori

2 Efterfrågan

3 Produktion

4 Kostnader

5 Fullständig konkurrens

6 Monopol

7 Spelteori

8 Oligopol

9 Monopolistisk konkurrens

10 Arbetskraft

11 Allmän jämvikt

12 Val under osäkerhet

13 Andra marknadsmisslyckanden