Förstå statistik

Valutazioni:
( 0 )
115 pages
Lingua:
 Swedish
Boken kan då ge bättre förståelse för de grundläggande idéerna och även sätta in det beräkningsmässiga studiet i ett större sammanhang.
Questo e' un eBook gratuito per studenti
Tutti i libri di testo gratuiti, per sempre. Meno del 15% di pubblicità.
 
Abbonamento Business gratuito per i primi 30 giorni, poi $5.99/mese
Gli ultimi arrivi
Sull'Autore

Sture Holm is a retired professor of biostatistics from Göteborg University. He has been senior lecturer in mathematical statistics at Chalmers Technical University and professor in statistics at the School of Economics in Göteborg. His research on statistical methods theory is always combined with a...

Descrizione
Contenuto

Den här boken vänder sig till tre typer av läsare. De som inte själva arbetar med att göra statistiska undersökningar men ibland konfronteras med statistiska undersökningar eller enstaka statistiska uppgifter kan använda den för att få en grundläggande förståelse för hur statistisk metodik fungerar. De som studerar statistik kan ha den som bredvidläsningsbok om de viktiga grundläggande idéerna för statistiska metoder, vilka ofta inte får något större utrymme i mera beräkningsmässigt inriktade kurser. Boken kan då ge bättre förståelse för de grundläggande idéerna och även sätta in det beräkningsmässiga studiet i ett större sammanhang. Även de som arbetar med egna statistiska undersökningar kan ha god nytta av denna genomgång av de grundläggande tankarna och bakomliggande motiveringarna för de statistiska metoderna. Det krävs inte några djupare kunskaper i matematik för att man skall kunna tillgodogöra sig innehållet.

 1. Fullt av siffror – med kvalité och utan
 2. Mer eller mindre sannolikt
 3. Beroende och oberoende
 4. Mitt första konfidensintervall
 5. Läge och spridning i teori och praktik
 6. En användbar rot
 7. Helt normalt och nästan normalt
 8. Inom felmarginalen
 9. Rena rama juridiken
 10. Några gamla klassiker
 11. Att jämföra två fall
 12. Ensidigt eller tvåsidigt
 13. Det beror på
 14. Variansanalys
 15. Och analys av varianser
 16. Då och då eller här och där
 17. Mäta det nästan omätbara
 18. Rena stjärnkartan
 19. Alla dessa rangordningar
 20. Trafikljus i skolan
 21. Vill man förmera, kan man alltid imputera