Högre effektivitet med prestationsbedömningar

Commentaires:
( 0 )
47 pages
Langue:
 sv
En korrekt genomförd process för prestationsbedömningar kan ha en verkligt positiv inverkan på arbetsresultat och fortlöpande utveckling av din personal.
Ceci est un livre pro
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis $5.99/mois
 
Lisez ce livre avec notre eReader, sans pubs
Dernières publications
A propos de l'auteur

Since 2001 we have delivered training in over 23 different countries to over 7,500 organisations in hundreds of different industries and have helped to develop over 200,000 staff.

Face to face, blended or online – we

Description
Contenu

En korrekt genomförd process för prestationsbedömningar kan ha en verkligt positiv inverkan på arbetsresultat och fortlöpande utveckling av din personal.

En sådan process består av möten där en chef i linjeorganisation sätter sig med sin personal en gång per kvartal, halvår eller år och diskuterar uppnådda resultat och utvecklingsplaner och sätter upp nya mål.

I den här boken får du lära dig det mesta om hur du ska förbereda dig för och genomföra effektiva prestationsbedömningar.

 1. Introduktion
  1. Fördelarna med prestationsbedömningsprocessen
  2. Att lägga grunden till framgångsrika prestationsbedömningar
 2. Att lägga grunden för hur man utför effektiva prestationsbedömningar
  1. Introduktion
  2. Börja med arbetsuppgifterna
  3. Skapa grunden tillsammans med ditt team
  4. Sätt upp prestationsmål och måttstockar
  5. Klargör prioriteringar och nivåer för prestationer
  6. Skapa en process för att ge feedback
  7. Dokumentera
  8. Att hantera dåliga prestationer
 3. Mål som måttstock för prestationsbedömningar
  1. Introduktion
  2. Locke och Lathams målsättningsteori
  3. Målsättning enligt S.M.A.R.T
 4. Förbereda prestationsbedömningar
  1. Introduktion
  2. Genomförandefasen
  3. Genomförandefasen
 5. Att förstå varför prestationer kan bli dåliga?
  1. Introduktion
  2. Vanliga orsaker till dåliga prestationer
  3. Mera om dåliga attityder
 6. Modeller för förbättrade prestationer
  1. Introduktion
  2. GROW-modellen
  3. OUTCOMES-modellen
  4. Program för personlig utveckling