Jobben er din!

Nyttige tips når du søker ny jobb

Commentaires:
( 0 )
51 pages
Langue:
 Norwegian
Formålet med denne e-boken er å gi tips og råd som kan være nyttige for deg som skal søke jobb, enten du aldri har gjort det før, eller det er lenge siden sist og du trenger oppfrisking.
Ceci est un livre pro
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis $5.99/mois
 
Lisez ce livre avec notre eReader, sans pubs
Dernières publications
A propos de l'auteur

Denne e-boken er skrevet av Elisabeth Espenes. Hun er utdannet sosiolog fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og sertifisert coach fra The Coaches Training Institute (CTI).

Elisabeth arbeider med rekruttering, karriereutvikling og outplacement i Link International Norge

Description
Contenu

Formålet med denne e-boken er å gi tips og råd som kan være nyttige for deg som skal søke jobb, enten du aldri har gjort det før, eller det er lenge siden sist og du trenger oppfrisking.

Du får tips og råd om:

 • hvordan bli bevisst på egen kompetanse
 • hvordan analysere en stillingsannonse
 • hvordan skrive en god CV
 • hvordan benytte LinkedIn som jobbsøker
 • hvordan skrive en målrettet søknad
 • referanser
 • hvordan forberede deg til og gjennomføre jobbintervjuet
 • bruk av tester i ansettelsesprosessen
 • hvordan holde på motivasjonen

I tillegg inneholder boken enkle oppgaver som kan hjelpe deg til å øke bevisstheten om egen kompetanse og motivasjon, og forberede deg til jobbintervjuet.

 1. Innledning
 2. Hvordan bli bevisst på egen kompetanse
  1. Hva er kompetanse?
  2. Oppgaver som hjelp til bevisstgjøring av egen kompetanse
  3. Oppsummering
 3. Hvordan analysere en stillingsannonse
  1. Matchanalyse – enkelt verktøy for å spisse CV og søknad
  2. Oppsummering
 4. Hvordan skrive en god CV
  1. Hva er en CV?
  2. Hvordan ser en god CV ut?
  3. Hva en CV må inneholde
  4. Hva en CV også kan inneholde
  5. Oppsummering
 5. Hvordan benytte LinkedIn som jobbsøker
  1. Lag en god profil
  2. Vær aktiv
  3. Oppsummering
 6. Hvordan skrive en målrettet søknad
  1. Hva er en søknad?
  2. Forberedelser
  3. Innhold
  4. Hvordan ser en målrettet søknad ut?
  5. Oppsummering
 7. Hvordan skrive en åpen søknad
  1. Hva er en åpen søknad?
  2. Hvorfor skrive åpne søknader?
  3. Forberedelser
  4. Innhold
  5. Oppsummering
 8. Referanser
  1. Hvilke referanser bør du velge?
  2. Hvordan behandle dine referanser på en god måte
  3. Oppsummering
 9. Hvordan forberede seg til og gjennomføre jobbintervjuet
  1. Forberedelser til jobbintervjuet
  2. Intervjusituasjonen
  3. Eksempler på intervjuspørsmål
  4. Hva har arbeidsgiver forbud mot å spørre om?
  5. Å øve på et jobbintervju
  6. Hvordan takle avslag?
  7. Oppsummering
 10. Bruk av testverktøy
  1. Hva er et testverktøy?
  2. Prediktiv validitet
  3. Gjennomføring
 11. Hvordan holde på motivasjonen?
  1. Snakk positivt til deg selv
  2. Gi deg selv belønning underveis
  3. Lag gode rammer for jobbsøkeraktivitetene
  4. Oppsummering
 12. Sjekkliste