Grundlæggende Matematik for økonomer

Commentaires:
( 0 )
61 pages
Langue:
 da
Noterne indeholder bl.a. den rette linje, 2-grads polynomiet, differential- og integralregning, løsning af ligninger med flere ubekendte, brøkregning, alm. regneregler, regning med parenteser m.v.
Ceci est un eBook gratuit pour les étudiants
Téléchargez des manuels d’apprentissage au format PDF ou lisez-les en ligne. Moins de 15% de publicités dans les livres
 
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis $5.99/mois
Dernières publications
A propos de l'auteur
Description
Contenu

Grundlæggende Matematik for økonomer is one of the great free eBooks available to download from BookBooN.com.

There are more than 500 Free Textbooks, Business Books & Travel Guides in the BookBooN collection.

Why pay for books when you can download for free?

 1. Rette linjer
  1. Generelt om rette linjer
  2. Forskriften for en ret linje givet to punkter kendes
  3. Forskriften for en ret linje givet hældningen og et punkt kendes
  4. Skæringen mellem to rette linjer
  5. Differentiering af en ret linje
  6. Integrering af en ret linje
  7. Opgaver
 2. Regning med parenteser
  1. Grundlæggende egenskaber
  2. Gange ind i parenteser
  3. Multiplikation af parenteser
  4. Sætte udenfor parentes
  5. Opgaver og løsninger
 3. Regning med brøker
  1. Grundlæggende om brøker
  2. Addition og subtraktion af brøker
  3. Multiplikation af brøker
  4. Division af brøker
  5. Tips til TI-83 lommeregner
  6. Opgaver og løsninger
 4. Regning med potenser
  1. Lidt grundlæggende om potenser
  2. Multiplikation og potenser
  3. Division og potenser
  4. Kvadratrod og potenser
  5. Eksempler for afsnit 4.2.-4.4
  6. Opgaver og løsninger
 5. Differentialregning
  1. Det grundlæggende
  2. Den afledede funktion
  3. Forskellige værdier af den afledede funktion
  4. Regneregler for differentiation
  5. ”Springende funktioner”
  6. TI-83 kontrol muligheder
  7. Finde lokale ekstremer (maksimum, minimum) vha. differentialregning
  8. Udregning af maksimum og minimum med TI-83
  9. Opgaver og løsninger
 6. Integralregning
  1. Introduktion til stamfunktioner
  2. Forskellige stamfunktioner
  3. Eksempler på ubestemt integration
  4. Hvordan konstanten k findes
  5. Generelt bestemmelse af k
  6. Det bestemte integrale
  7. Generel bestemmelse af det bestemte integrale
  8. Vigtig sammenhæng mellem MC, TVC og AVC
  9. Brug af TI-83 til udregning af bestemte integraler
  10. Opgaver og løsninger
 7. Ligninger med flere ubekendte
  1. Generelt om ligninger med flere ubekendte
  2. Substitutionsmetoden og ligninger med to ubekendte
  3. Subtraktionsmetoden
  4. Opgaver og løsninger
 8. Lodret- og Vandret addition af lineære funktioner
  1. Hvad betyder det, og hvad er forskellen?
  2. Lodret addition
  3. Vandret addition
  4. Opgaver med løsninger
 9. Litteraturhenvisninger