Catégories Fixation des prix Corporatif
Livre de texte gratuit

Etika kvality

116
Langue:  Czech
Tato publikace se zaobírá významem etických principů vztažených k řízení kvality.
Téléchargez des manuels d’apprentissage au format PDF ou lisez-les en ligne. Moins de 15% de publicités dans les livres
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis $5.99/mois
Description
Contenu

Tato publikace se zaobírá významem etických principů vztažených k řízení kvality. Čtenář odhalí vztah mezi kvalitou a inovacemi, bude schopen identifikovat princip vzájemné podpory etiky a kvality a v neposlední řadě porozumí etickým principům aplikovaným pro výrobu, podnikání a robotizaci. Etika a její uplatnění v komerční sféře je novodobým fenoménem s velkým přesahem do sféry podnikání. Cílem je také osvětlit nutnost etiky a kvality jako primární podmínky moderního managementu.Etické chování, etický přístup a etické služby jsou nedílnou součástí moderní civilizace.Svět produktů zaměřených na globální spotřebitele, globální služby, šíření principu rovnosti,hodnoty jednotlivce a respektu ke každému a tím změnily tradiční status quo. V současnémsvětě podnikání, bez ohledu na fyzické místo přítomnosti, národnost a jazyk, kterým mluvízákazník. Všichni jsme si navzájem zákazníky, poskytovateli služeb i svými protějšky. Toznamená, že naše vnitřní úrovně etického chování jsou založeny na našich každodenníchlidských nebo podnikatelských zkušenostech.Autoři ve své knize podporují tezi, že etika jako jeden z parametrů moderní civilizace doprovází lidstvo již od helénských časů. Podle velmi starých písemných zdrojů se původně formálně čistý filozofický koncept stává součástí skutečného lidského chování.Cílem publikace je stanovit základní důvody, proč všichni potřebujeme a nastolit přísné směrnice pro kvalitu uplatňované na etická pravidla. Ambicí autorů je vyvolat myšlenku vzájemné podpory a jednoty mezi etikou a kvalitou, protože bez této kombinace bude náš svět mnohem těžší spravovat, rozvíjet a udržovat.

O autorech

Roman Lindauer je manažer s více než 25 let praktických zkušeností z prostředí nadnárodních firem. Svou kariéru zahájil oblasti finančního managementu, ale posledním desetiletí se profesionálně zabývá oblastí oblast řízení rizik prostřednictvím interních kontrol.Roman vystudoval British Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurz na George Washington University v USA.Je absolventem široké škály školení v oblasti managementu a neustále sleduje nové trendy v oblasti řízení rizik, compliance, interního auditu a strategického rozvoje společnosti.

Ladislav Žák je zkušený bývalý krizový manažer a insolvenční expert. Hlavní oblast jeho zájmů a hlavní případy byly ve vojenském, chemickém průmyslu a pojišťovnictví.Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze a Právnickou fakultu privatizace a obchodní akademie v Moskvě (PBA). Studium doplnil absolvováním Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Technické univerzity v Liberci, doktorským studiem na ČVUT.V současné době je spolumajitelem a výkonným ředitelem poradenské společnosti D-TAX a ředitelem KRI zaměřeného na projekty rozvoje krajiny, vodní hospodářství, inteligentní města a veřejný prostor.Ladislav je aktivním členem INSOL Europe a členem výkonné rady časopisu Liberal Arts of Russia. Je také bývalým členem tajemníka České komory Ústavu interních auditorů a redakční rady novin „Insolvency News“.

 1. Předmluva
 2. Obecné hledisko
 3. Proč dělat věci správně, i když se nikdo nedívá
 4. Proč je kvalita důležitější než kdykoli dříve
  1. Banky
  2. Kvalita potravin v EU
 5. Vztah mezi kvalitou a inovací
 6. Přímé a nepřímé nástroje měření kvality
  1. Co jsou to standardy?
  2. Jak nastavíte standardy?
  3. Zavádění standardů kvality
  4. Standardy měření kvality
 7. Možnosti zneužití kvality
 8. Kvalita znamená úspory
 9. Souvztažnost mezi etikou a kvalitou
 10. Princip vhodnosti a vzájemné podpory mezi kvalitou a etikou
 11. Etika ve službách, výrobě a podnikání
 12. Etika podle zákazníka a autorita nadřízeného
 13. Etika, roboti a kvalita
 14. Pochopení toho, proč je třeba etického chování
 15. Etika a tolerance kriminality
  1. Případová studie
  2. Tucet otázek Laury Nash
  3. Metoda případové studie
 16. Etika jako projev kultury
 17. Etika a sociální odpovědnost podniků
 18. Nutnost etiky kvality pro obchodní život podniků
 19. Etika a kvalita jsou nedělitelný „joint venture“
 20. Závěry
 21. Epilog
 • Poznámky
A propos de l'auteur

Roman Lindauer & Ladislav Žák