Catégories Fixation des prix Corporatif
Pert Mason
  • Pays: Denmark
  • Number of Titles: 2

Efter en bestået HH-eksamen, arbejdede jeg i 80´erne på lederniveau i en jysk dagligvarekæde, der, som én af de første, indførte diverse it-platforme i driften.

Min private erfaring med computere bevirkede, at jeg blev inddraget i strategisk og praktisk indføring af it butikkerne. En Erhvervsdiplomlederuddannelse samt kurser i Projektledelse og Strategisk Ledelse satte for mig it-strategier hos virksomheder i rette perspektiv.

Senere i livet uddannede jeg mig til folkeskolelærer, og i min undervisning i folkeskolen benyttede jeg it i videst muligt omfang. Jeg følte det næsten som min mission at uddanne eleverne i it, sideløbende med min undervisning i fysik og matematik.

Denne mission skulle nogle år senere vise sig udelukkende at omfatte voksne elever. Fra 2010 til 2013 underviste jeg i it og økonomistyring på hhv. Erhvervsskolerne Aars og Aarhus Købmandsskole.

De seneste par år har jeg arbejdet som selvstændig konsulent, og bl.a. skrevet undervisningsmaterialer om it for Erhvervsskolernes Forlag.

Découvrir tous les livres de Pert Mason
Devenir un auteur chez Bookboon
Avez-vous une super idée que vous souhaiteriez transformer en livre pro ou ouvrage étudiant ? Avez-vous fait l'expérience de problématiques autour du développement personnel que vous aimeriez partager ? Êtes-vous spécialiste dans un domaine académique qui pourrait être mieux expliqué ? Les caractéristiques des eBooks de Bookboon sont la qualité, la clarté et la concision. Contactez nos éditeurs et publiez vos écrits !
Besoin d'aide ?