Lär lätt! Statistik Övningsbok

Valoración:
( 0 )
116 pages
Idioma:
 sv
Statistik används huvudsakligen till att beskriva en datamängd i olika avseenden (beskrivande statistik) eller att analysera verkligheten med hjälp av stickprov (analytisk statistik).
Este es un eBook gratuito para estudiantes
Descarga libros de texto en formato PDF gratis o lee en línea. Menos de un 15% de publicidad.
 
Suscripciones corporativas gratuitas durante los primeros 30 días, después $5.99/mes
eBooks más recientes
Sobre el autor
Descripción
Contenido

En gratis övningsbok till Statistik för studenter på kandidat och magisternivå

 1. Introduktion till statistik
  1. Lösningsförslag
 2. Sannolikhetslära
  1. Lösningsförslag
 3. Diskreta fördelningar
  1. Lösningsförslag
 4. Kontinuerliga fördelningar
  1. Lösningsförslag
 5. Konfidensintervall
  1. Lösningsförslag
 6. Hypotestest
  1. Lösningsförslag
 7. Variansanalys
  1. Lösningsförslag
 8. Regressionsanalys
  1. Lösningsförslag
 9. Chitvå-tester
  1. Lösningsförslag
 10. Icke-parametriska metoder
  1. Lösningsförslag