Skatte- och Bokföringsguiden

Moms, Personalskatt, Arbetsgivaravgifter och F-Skatt

Puntuación:
( 0 )
63 pages
Idioma:
 Swedish
Boken tar dig igenom bokföringsprocessen på ett pedagogiskt och systematiskt sätt. En process som kan liknas vid bagarens ”från ax till limpa”.
Este es un eBook de negocios
30 días de prueba gratis
Suscripciones corporativas gratis durante los primeros 30 días, luego $5.99/mes
 
Compra el eBook :
Accede a este libro en nuestro eReader. No hay publicidad dentro del libro.
eBooks más recientes
Sobre el autor

Lou Hedström Bokinge har tidigare arbetat som utbildare och skatteinformatör hos skatteverket i mer än 15 år. I slutet av 90-talet startade hon eget och har sedan dess arbetat som utbildningskonsult och kursledare inom ekonomi, samt som inspirationsföreläsare inom motivation och kommunikation. 

Description
Content

Nu har du chansen att på ett enkelt och handgripligt sätt bli lotsad genom bokföringens underbara värld. Efter att du läst denna e-bok kommer du med största sannolikhet att inse att bokföring är ett genialiskt självkontrollerande redskap som ger dig kontroll över ditt företags ekonomiska situation, oavsett storlek och bransch. Att bokföring är enkelt att lära sig, kanske inte är allas uppfattning. Författaren framhåller dock att bokföring är lika enkelt eller svårt som att lösa ett Sudoku. Det gäller bara att hitta ”aha-upplevelsen” och förstå tekniken, så trillar det mesta på plats.

Boken tar dig igenom bokföringsprocessen på ett pedagogiskt och systematiskt sätt. En process som kan liknas vid bagarens ”från ax till limpa”. Boken tar dock sin utgångspunkt i den färdiga produkten, vilken i detta fall är balans- och resultaträkningen och går igenom de olika poster som utgör grunden för bokslutet och är slutpunkten för all bokföring.

Författarens mål är att på ett lite annorlunda och glädjefyllt sätt utforska bokföringen och skatternas domäner för att du ska öka din förståelse för bokslutsarbetet och dess delar och därigenom känna större tillfredsställelse i ditt ekonomiska arbete.

 1. Introduktion 
 2. Varför redovisa? 
  1. Företag 
  2. Intressentmodellen 
 3. Olika regler och lagar 
  1. Dubbel bokföring 
  2. Bokföringslagen 
  3. Årsredovisningslagen 
  4. Inkomstskattelagen 
  5. Mervärdeskattelagen 
  6. Skattebetalningslagen 
  7. Bokföringsnämnden 
  8. Skatteverket 
 4. Olika företagsformer 
  1. Enskild näringsidkare 
  2. Handelsbolag och Kommanditbolag 
  3. Aktiebolag 
  4. Ekonomisk förening 
  5. Ideell förening 
 5. Balansräkningens poster 
  1. Tillgångar 
  2. Eget Kapital, Avsättningar Och Skulder 
 6. Resultaträkningens poster 
  1. Intäkter och nettoomsättning 
  2. Kostnader 
  3. Sålda varors kostnad 
  4. Personalkostnader 
  5. Övriga externa kostnader 
  6. Avskrivningar enligt plan 
  7. Årets resultat 
 7. De vanligaste nyckeltalen 
  1. Nettoomsättning 
  2. Bruttovinst 
  3. Kassalikviditet 
  4. Balanslikviditet 
  5. Vinstmarginal 
 8. Bokföringsguiden 
  1. Baskontoplanen 
  2. Tillgångar och skulder 
  3. Klasser och kontonummer 
  4. Bokföringsguiden 
  5. Dubbel bokföring 
  6. Verifikation och affärshändelse 
  7. Kontantförsäljning och kontantinköp 
  8. Kontera 
  9. Försäljning 
  10. Ångerrätt 
  11. Inköp 
 9. Momsredovisningsguiden 
  1. Ingående och utgående moms 
  2. Många olika momskonton 
  3. Moms – exempel Lilla P AB 
 10. Löneredovisningsguiden 
  1. Skatten på utfört arbete har många namn 
  2. Sociala avgifter 
  3. Lön – exempel Lilla P AB 
 11. F-skatteguiden 
  1. Debiterad skatt 
  2. F-skatt 
  3. Beräknad skatt 
  4. Slutlig skatt 
  5. Kvarskatt eller skatt tillbaka? 
  6. F-skatt – exempel Lilla P AB 
 12. Skattekontot 
  1. Följande skatter och avgifter betalas till skattekontot 
  2. Kostnadsränta 
  3. Intäktsränta 
  4. Kronofogden 
 13. Inkomstdeklarationen 
  1. Bokslutets koppling till inkomstdeklarationen 
 14. Sammanfattning 
  1. Hur hänger allt ihop? 
  2. Sammanfattning Lilla P AB