categorías precio corporativa
Libro Electrónico de ámbito Profesional

PowerPoint 2016

213
Idioma:  Danish
Denne brugerguide gennemgår alle de ting, som du har behov for at vide om anvendelse af PowerPoint til at udforme professionelle præsentationer.
La suscripción Profesional Plus es gratuita durante los primeros 30 días, posteriormente %cuesta%/mo
Accede a este libro en nuestro eReader. No hay publicidad dentro del libro.
Descripción
Contenido

Denne brugerguide gennemgår alle de ting, som du har behov for at vide om anvendelse af PowerPoint til at udforme professionelle præsentationer. Du lærer blandt andet at:

 1. Finde rundt i PowerPoint 2016
 2. Tilføje tekst, tabeller, billeder, SmartArt, diagrammer og meget mere til din præsentation
 3. Benytte Slidemaster, så du bestemmer, hvordan din præsentation tager sig ud
 4. Tilføje medier – lyd og videoer – til din præsentation
 5. Styre overgange mellem slides
 6. Tilføje animationer til figurer
 7. Og meget mere
 1. Til at begynde med 
  1. Windows 10
  2. Hvad er PowerPoint 2016
  3. PowerPoint 2016 Skærmen 
  4. Båndet 
  5. Værktøjslinjen Hurtig adgang 
  6. Tilføj ikoner til værktøjslinjen Hurtig adgang 
  7. Tilføj ikoner fra rullemenuen 
  8. Tilføj ikoner fra Flere kommandoer… 
  9. Tilpas båndet 
  10. Brug af Alt-tasten 
  11. Forskellige muligheder for Præsentationsvisninger 
 2. Opret en præsentation 
  1. Opret en tom præsentation 
  2. Opret en præsentation med skabeloner 
  3. Søg efter en skabelon 
  4. Importer en Word-disposition til din præsentation 
 3. Opret en tom præsentation fra bunden 
  1. Tilføj slides 
  2. Skift layout på en slide 
  3. Tilføj tekst 
  4. Indsæt tabel 
  5. Indsæt diagram 
  6. Indsæt SmartArt-grafik 
  7. Billeder 
  8. Onlinebilleder 
  9. Indsæt videosekvens 
 4. Formatér en præsentation med Slidemaster 
  1. Hvad er en master? 
  2. Se Slidemaster 
 5. Temaer 
  1. Hvad er et tema 
  2. Tilføj Slidemaster 
  3. Foretag ændringer i din Slidemaster 
  4. Tilføj nye Layouts 
  5. Omdøb layout 
  6. Rediger eksisterende layouts 
  7. Tilføj eller fjern baggrundsgrafik 
  8. Styr slidenummer 
  9. Indsæt sidehoved og sidefod 
 6. Skift design-temaer 
  1. Skift tema elementer 
  2. Baggrundstypografier 
 7. Præsentationsindstillinger og -visninger 
  1. Sideopsætning – indstillinger 
  2. Skift Farve/gråtoneskala 
 8. Navigation i præsentationsvisningerne 
  1. Normalvisning 
  2. Slidesorteringsvisning 
  3. Læsevisning 
  4. Slideshowvisning 
  5. Indstil præsentationens egenskaber 
 9. Konfigurer udskrivning af præsentationer 
  1. Udskriv slides 
  2. Udskriv uddelingskopier 
  3. Udskriv præsentationen i gråtoneskala 
  4. Opret uddelingskopier i Microsoft Word 
  5. Pak præsentation til en cd 
  6. Oprethold kompatibilitet bagud 
 10. Konfigurer og præsenter slideshow 
  1. Slideshow præsentationsindstillinger 
  2. Konfigurer slideshow 
  3. Præsenter online 
  4. Afprøv tidsindstillinger 
  5. Optag slideshow 
  6. Konfigurer slideshow skærmopløsning 
  7. Brug præsentationsvisning 
  8. Navigation i et slideshow 
  9. Anmærk et slideshow 
  10. Opret brugerdefinerede slideshows 
 11. Arbejd med slides 
  1. Duplikering af eksisterende slides 
  2. Skjul slide 
  3. Slet slide 
  4. Formatér slide baggrund 
  5. Skift typografier på slides 
 12. Indsæt og formater figurer 
  1. Indsæt figurer 
  2. Juster størrelsen på en figur 
  3. Tilføj kontur til en figur 
  4. Skift figur baggrund 
  5. Opret brugerdefinerede figurer 
  6. Tilføj forudindstillede figurtypografier 
  7. Arranger figurer 
  8. Arranger figurer 
  9. Justér figurer 
  10. Smarte hjælpelinjer 
 13. Arranger og gruppér slides 
  1. Tilføj sektion 
  2. Omdøb sektion 
  3. Skift rækkefølgen på slides 
 14. Indsæt og formatér tekst 
  1. Skift tekst til WordArt 
  2. Opret spalter i en enkelt figur 
  3. Indsæt links 
  4. Tilføj formatering og typografier til en tekst 
  5. Opret en opstilling med punkter eller nummerering 
 15. Indsæt og formater tabeller 
  1. Indsæt en tabel fra en pladsholder 
  2. Indsæt en tabel fra Indsæt båndet 
  3. Tegn en tabel 
  4. Tilføj tekst til din tabel 
  5. Tilføj kolonner og rækker 
  6. Tilføj Tabeltypografi 
  7. Formatér en tabel 
  8. Indsæt en tabel fra Indsæt båndet 
 16. Indsæt og formatér diagrammer 
  1. Indsæt diagram 
  2. Åbn og vis diagramdata 
  3. Skift diagramtypen 
  4. Tilføj diagramelementer 
  5. Importer et diagram fra Excel 
 17. Indsæt og formatér SmartArt 
  1. Indsæt SmartArt 
  2. Tilføj figurer til SmartArt 
  3. Skift farve på SmartArt 
  4. Flyt tekst i en SmartArt figur 
  5. Skift retning på SmartArt 
  6. Konvertér punktopstillinger til SmartArt 
 18. Indsæt og formatér billeder 
  1. Tilføje billeder, der er gemt på din computer 
  2. Tilpas billeder 
  3. Beskær et billede 
  4. Tilføj billedeffekter 
  5. Tilføj et billedlayout 
  6. Tilføj Onlinebilleder 
  7. Tilføj et onlinebillede 
 19. Genbrug slides 
  1. Genbrug slides fra et Slidebibliotek 
  2. Genbrug slides fra en anden præsentation 
 20. Indsæt og formatér medier 
  1. Indsæt video fra en fil på din computer 
  2. Juster medievinduets størrelse 
  3. Trim video 
  4. Medieindstillinger 
  5. Tilføj online video 
  6. Tilføj lyd til din præsentationError! Bookmark not defined 
 21. Anvend overgange mellem slides 
  1. Overgang til mellem slides 
  2. Tilføj overgange imellem slides 
  3. Rediger overgangseffekten 
  4. Tilføj lyd til en overgang 
  5. Indstil overgangens varighed 
 22. Animér slideindhold 
  1. Tilføj animationer til en figur 
  2. Fjern en animation 
  3. Animationers bevægelsessti 
  4. Rediger animationsindstillingerne 
  5. Skift rækkefølgen på animationer 
  6. Animationsruden 
 23. Flet indhold fra flere præsentationer og registrer ændringer 
 24. Beskyt og del præsentationer 
  1. Krypter præsentationer med en adgangskode 
  2. Tilføj en adgangskode 
  3. Åbn en præsentation med en adgangskode 
  4. Skift eller fjern en adgangskode 
  5. Korrekturlæs præsentationer 
  6. Håndskriftfunktioner 
  7. Markér som færdig 
 25. Forbered færdiggørelsen af præsentationen 
  1. Komprimering og optimering af medier 
  2. Integrer skrifttyper 
  3. Undersøg præsentation og fjern metadata 
Sobre el Autor
Shelley

Shelley Fishel