Lär lätt! Mikroekonomi Övningsbok

Puntuación:
( 14 )
98 pages
Idioma:
 Swedish
En gratis övningsbok till mikroekonomi för studenter på kandidat och magisternivå
Este es un eBook gratuito para estudiantes
Regístrate para tener acceso gratuito
Descarga libros de texto en formato PDF gratis o lee en línea. Menos de un 15% de publicidad.
 
30 días de prueba gratis
Suscripciones corporativas gratis durante los primeros 30 días, luego $5.99/mes
eBooks más recientes
Sobre el autor

Krister Ahlersten has a PhD in Finance from the Stockholm School of Economics and work with quantitative analysis, asset pricing, and risk assessment in the banking industry

Description
Content

En gratis övningsbok till mikroekonomi för studenter på kandidat och magisternivå

1 Konsumentteori

2 Efterfrågan

3 Produktion

4 Kostnader

5 Fullständig konkurrens

6 Monopol

7 Spelteori

8 Oligopol

9 Monopolistisk konkurrens

10 Arbetskraft

11 Allmän jämvikt

12 Val under osäkerhet

13 Andra marknadsmisslyckanden

Lösningsförslag

1 Konsumentteori

2 Efterfrågan

3 Produktion

4 Kostnader

5 Fullständig konkurrens

6 Monopol

7 Spelteori

8 Oligopol

9 Monopolistisk konkurrens

10 Arbetskraft

11 Allmän jämvikt

12 Val under osäkerhet

13 Andra marknadsmisslyckanden