categorías precio corporativa
Libro de texto Gratis

Grundlæggende Matematik for økonomer

61
Idioma:  Danish
Noterne indeholder bl.a. den rette linje, 2-grads polynomiet, differential- og integralregning, løsning af ligninger med flere ubekendte, brøkregning, alm. regneregler, regning med parenteser m.v.
Descarga gratis libros de texto en PDF o léelos online. Incluyen menos del 15% de publicidad.
Suscripciones corporativas gratuitas durante los primeros 30 días, después $5.99/mes
Descripción
Contenido

Grundlæggende Matematik for økonomer is one of the great free eBooks available to download from BookBooN.com.

There are more than 500 Free Textbooks, Business Books & Travel Guides in the BookBooN collection.

Why pay for books when you can download for free?

 1. Rette linjer
  1. Generelt om rette linjer
  2. Forskriften for en ret linje givet to punkter kendes
  3. Forskriften for en ret linje givet hældningen og et punkt kendes
  4. Skæringen mellem to rette linjer
  5. Differentiering af en ret linje
  6. Integrering af en ret linje
  7. Opgaver
 2. Regning med parenteser
  1. Grundlæggende egenskaber
  2. Gange ind i parenteser
  3. Multiplikation af parenteser
  4. Sætte udenfor parentes
  5. Opgaver og løsninger
 3. Regning med brøker
  1. Grundlæggende om brøker
  2. Addition og subtraktion af brøker
  3. Multiplikation af brøker
  4. Division af brøker
  5. Tips til TI-83 lommeregner
  6. Opgaver og løsninger
 4. Regning med potenser
  1. Lidt grundlæggende om potenser
  2. Multiplikation og potenser
  3. Division og potenser
  4. Kvadratrod og potenser
  5. Eksempler for afsnit 4.2.-4.4
  6. Opgaver og løsninger
 5. Differentialregning
  1. Det grundlæggende
  2. Den afledede funktion
  3. Forskellige værdier af den afledede funktion
  4. Regneregler for differentiation
  5. ”Springende funktioner”
  6. TI-83 kontrol muligheder
  7. Finde lokale ekstremer (maksimum, minimum) vha. differentialregning
  8. Udregning af maksimum og minimum med TI-83
  9. Opgaver og løsninger
 6. Integralregning
  1. Introduktion til stamfunktioner
  2. Forskellige stamfunktioner
  3. Eksempler på ubestemt integration
  4. Hvordan konstanten k findes
  5. Generelt bestemmelse af k
  6. Det bestemte integrale
  7. Generel bestemmelse af det bestemte integrale
  8. Vigtig sammenhæng mellem MC, TVC og AVC
  9. Brug af TI-83 til udregning af bestemte integraler
  10. Opgaver og løsninger
 7. Ligninger med flere ubekendte
  1. Generelt om ligninger med flere ubekendte
  2. Substitutionsmetoden og ligninger med to ubekendte
  3. Subtraktionsmetoden
  4. Opgaver og løsninger
 8. Lodret- og Vandret addition af lineære funktioner
  1. Hvad betyder det, og hvad er forskellen?
  2. Lodret addition
  3. Vandret addition
  4. Opgaver med løsninger
 9. Litteraturhenvisninger
Sobre el Autor

Troels Troelsen