Jenny Axelsson
  • Número de libros: 1

Redan som 9-åring började Jenny Axelsson träna mentalt genom ett program av Dr. Uneståhl. Detta lade grunden till ett livslångt intresse för vår förmåga att finna oss till rätta i våra liv och leva det väl. Jenny har genom livet både studerat och praktiserat olika former av avslappning, meditation och mental träning och jobbar idag som livscoach och utbildare inom kommunikation.

Busca entre todos nuestros libros por Jenny Axelsson
Conviértete en un autor para Bookboon
¿Tienes una gran idea y te gustaría verla convertida en un libro de texto de negocios?; ¿Quieres compartir tus experiencias con el mundo? ¿Te especializas en un área académica? Calidad y claridad son carácterísticas fundamentales de los eBooks de Bookboon. ¡Contácta a nuestro equipo editorial y publica material con nosotrtos!
Preguntas