Joris Geens
  • Número de libros: 2

Joris Geens doceert toegepaste informatica voor de grafische sector, interactief programmeren, interactieve animatie en server side scripting aan de Technische Scholen Mechelen in het Belgische Mechelen. Met veel enthousiasme wijdt hij daar studenten in de mysteries van het internet in.

Onder de naam Soopbooks schrijft hij heldere computerboeken met vele praktische voorbeelden. Op www.soopbooks.com staan er vele aanvullingen voor elk boek.

Daarnaast leidt hij ook het bedrijfje Joris en het Draakje. Dat bits-en-bytes-bedrijfje bouwt websites, verzorgt advies voor het net en geeft internetgerelateerde opleidingen. Kijk voor meer informatie op www.jorisenhetdraakje.com.

Busca entre todos nuestros libros por Joris Geens
Conviértete en un autor para Bookboon
¿Tienes una gran idea y te gustaría verla convertida en un libro de texto de negocios?; ¿Quieres compartir tus experiencias con el mundo? ¿Te especializas en un área académica? Calidad y claridad son carácterísticas fundamentales de los eBooks de Bookboon. ¡Contácta a nuestro equipo editorial y publica material con nosotrtos!
Preguntas