Marijke van den Hoonaard
  • Cantidad de libros: 1

Marijke van den Hoonaard is al bijna twintig jaar docent in de volwasseneneducatie, bij een Regionaal Opleidings Centrum. Zij begeleidt in het dagelijkse leven volwassenen, die zich op professioneel of maatschappelijk gebied verder willen ontplooien. Zij heeft veel ervaring met Loopbaanoriëntatie, Nederlands, Engels, Cultuureducatie, Vergaderen en Presenteren en Creatief Schrijven. Het lesmateriaal voor de cursussen die zij geeft ontwikkelt zij voor een groot deel zelf, waarbij zij gebruik maakt van zeer uiteenlopende en uitdagende werkvormen, die mensen stimuleren zelfstandig te leren en te werken. Voor collega’s verzorgt zij incidenteel intervisie en teambuildingactiviteiten.

Als coach biedt zij begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling aan zowel individuen als groepen. Het specifieke van haar manier van coachen en trainen is dat zij mensen stimuleert in beweging te komen om te ontdekken dat zij zichzelf het een en ander kunnen leren. Zij maakt daarbij gebruik van een grote schat aan werkvormen, waarvan zij uit ervaring weet dat ze werken. Om maar enkele voorbeelden te noemen: zij vraagt haar klanten te tekenen, associërend te schrijven en vanuit improvisaties rollen te spelen. Zij speelt in op wat zich in het hier en nu voordoet .

Zij is opgeleid tot coach en heeft in binnen- en buitenland verschillende cursussen gevolgd, vooral op het gebied van omgaan met verschillen in leerstijlen en ervaringsleren, waardoor haar stijl van coaching zich mede heeft gevormd.

De kern van haar benadering van persoonlijke ontwikkeling is: inventiviteit, persoonlijkheid en plezier.

Author profile: Click here

Busca entre todos nuestros libros por Marijke van den Hoonaard
Conviértete en un autor de Bookboon
¿Tienes una gran idea que te gustaría convertir en un libro de negocios o en un libro de texto para estudiantes? ¿Tu experiencia le ha enseñado algunas cosas sobre el desarrollo personal que te gustaría compartir con el mundo? ¿Te especializas en una materia académica que podría explicarse mejor? La calidad, la claridad y la concisión son las características de los eBooks de Bookboon. ¡Habla con nuestro equipo editorial ahora mismo y publica material con nosotros!
Pregunta